Svenska folket tycker att löneskillnaderna är för stora. Mellan kvinnor och män, och mellan olika yrken. En vd-lön på närmare 100 000 kronor är dock helt okej. Samtidigt minskar stödet för att satsa på dem med lägre löner. Även bland LO-medlemmar.

Tre av fyra anser att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora. Det visar LO:s och SCB:s rapport om folks syn på löneskillnader där 4 500 anställda svarat på frågor om tio olika yrken och löneskillnaderna mellan dessa.

Ett exempel för vad som anses vara en rimlig lön är 22 800 kronor för en kassörska. Och 39 000 kronor för en läkare. Det kan jämföras med en kassörskas faktiska lön som ligger under den rimliga – på 20 400 kronor. Och läkarens som ligger över – på 52 800 kronor. För första gången tog LO också med direktörer för storbolag som ett yrke. En rimlig vd-lön bör enligt majoriteten ligga på cirka fyra gånger av vad en industriarbetare tjänar – 97 000 kronor. Vilket i sin tur är tio gånger lägre än den faktiska direktörslönen som ligger på närmare en miljon kronor.

Synen på löneskillnader har ändrats sedan undersökningen gjordes första gången 1993. Då var skillnaderna mellan arbetare, tjänstemän och akademiker högre. Det är framför allt Saco-grupper som ändrat inställning, och i dag anser fler akademiker att löneskillnaderna är för stora. Samtidigt minskar andelen LO-medlemmar som tycker att det är för stora skillnader något.

Drygt hälften tycker att människor med högre lön bör stödja dem med lägre lön. Fler än var tredje anser dock att man i stället ska satsa på den egna gruppen. Ser man bara till LO-medlemmarna, där solidarisk lönepolitik är en grundpelare, har tanken stöd av 60 procent. Även där tycker var tredje att man hellre bör satsa på den egna gruppen.

Högst stöd för att de med höga löner ska stötta dem med lägre finns bland GS medlemmar. Lägst stöd finns hos Handels och Målarnas medlemmar, där cirka 55 procent tycker låglönesatsningar är bra.

Men bland i stort sett alla LO-förbund har stödet för låginkomsttagare minskat, allra mest i IF Metall, sedan förra undersökningen 2006. Enligt rapporten kan det bero på att låglönesatsningar då var en het potatis i avtalsrörelsen, jämfört med den senaste som gav låga löneökningar i kölvattnet efter finanskrisen.

En tydlig majoritet, 83 procent, anser att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner, där medellönen för män är 5 000 kronor högre, är fel. Men bland LO:s och TCO:s medlemmar har synen på att det är orättvist minskat sedan förra undersökningen. 81 procent av LO-medlemmarna tycker att kvinnor har för låg lön jämfört med män. Det är bland Kommunals och Byggnads medlemmar som de allra flesta tycker könsskillnaderna är fel, medan Målarna och IF Metall ligger i botten av tabellen.

Tio procent tycker att löneskillnaden mellan kvinnor och män i dag är rättvis.