– Oppositionen kastar grus i maskineriet. Arbetet på en mer rättssäker bedömning av vem som har rätt till sjukpenning måste göras om.

Det säger Solveig Zander (C), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, om de ändringar i sjukförsäkringen som oppositionen väntas driva igenom nästa vecka.

Både Alliansen och oppositionen anser att bedömningen av vem som har rätt till sjukpenning och vem som kan försörja sig själv måste bli mer förutsägbar och rättssäker. Sedan hösten 2010 arbetar utredare vid Försäkringskassan, på regeringens uppdrag, på att ta fram enhetliga och säkra metoder för den bedömningen.

– Utredningen har kommit långt. Men den bygger på att arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning ska prövas mot arbeten på ”den reguljära arbetsmarknaden”, som lagen säger i dag. Om det begreppet tas bort måste utredningen börja om, säger Solveig Zander, som anser att ”oppositionen gör de sjuka en björntjänst”.

Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, avvisar den kritiken som ”trams”.

­– Om det är ett bra utredningsarbete Försäkringskassan gör, så går det att använda ändå. Det kan i så fall bli ett viktigt underlag för den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

Oppositionen, som har majoritet i riksdagen, vill backa till de regler som gällde före regeringens reform 1 juli 2008. Det betyder att arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning ska prövas mot ”normalt förekommande arbete”.

Meningarna går isär om hur stor skillnad det gör.

Socialdepartementet hävdar att kostnaderna för sjukförsäkringen skulle stiga med 2–3 miljarder kronor med oppositionens förslag, vilket borgerliga ledamöter i socialförsäkringsutskottet tagit fasta på.

Medan Försäkringskassan i sitt remissvar säger att det inte blir någon avgörande förändring.

– Den stora spännvidden speglar hur svajig och rättsosäker bedömningen av arbetsförmåga är i dag, kommenterar Kjell Rautio, utredare vid LO.

Oppositionen anser inte att den gamla grunden för bedömning av arbetsförmåga var idealisk. Men betydligt bättre än den nuvarande, där vägledning i stort sett saknas i förarbetena från regeringen, och där ingen domstolspraxis har hunnit växa fram.

– På sikt behöver vi en helt ny grund för bedömning, säger Tomas Eneroth. Jag ser fram emot att diskutera en sådan inom Socialförsäkringsutredningen.

De borgerliga hejdade i går, onsdag, oppositionens initiativ för att ändra sjukförsäkringen. Frågan behandlas på nytt i riksdagens socialförsäkringsutskott den 30 juni, och beslut kan fattas den 1 juli.