IF Metalls medlemmar ska få större bestämmanderätt över sin fritid. IF Metalls kongress beslutade att kräva detta efter en hård diskussion, där förbundsledningens uppfattning förlorade.

– Det här handlar om att medlemmarna inte vet när de får gå för dagen, säger Johan Järvklo, klubbordförande på Scania i Södertälje.

Han säger att maxgränsen 150 övertidstimmar i teknikavtalet inte räcker till. På Scania i Södertälje är det många som jobbar över nästan varje dag och det kan röra sig om 18 minuter.

– Det är socialt jobbigt att inte veta när man kan gå hem, säger Johan Järvklo.

Han säger att det bland dem med lösa anställningar sprids en känsla av att man kanske inte får fast jobb om man bråkar om övertid. Och facket får absolut inte berätta för cheferna vem som har problem att arbeta övertid.

– Vi måste ha skydd i centrala avtalet när det gäller övertiden. Jobbet måste vara mänskligt rimligt.

Förbundsledningen ville inte knyta upp sig till begränsningar av övertid utan ville skjuta frågan till avtalsrådet. Det sa kongressen nej till. Beslutet togs med 178 mot 131 röster.

– I avtalsrådet är det lätt hänt att frågor som denna försvinner. Ofta handlar det där om att ta ställning till hela paket, säger Johan Järvklo.

Och han tycker att förbundsledningen borde fundera på hur medlemsdemokratin ska hanteras, eftersom det händer att samma frågor återkommer kongress efter kongress utan att avgöras eftersom de hänvisas till avtalsrådet eller någon annanstans.

Diskussionen om avtalsfrågor blev mycket omfattande med 87 inlägg. Och trots att diskussionen fick fortsätta ända till halv ett på lördagskvällen ligger kongressen efter i dagordningen.