IF Metall vill satsa på hållbara arbeten. Det handlar om att skapa utvecklande industrijobb samtidigt som produktiviteten förbättras.

Kongressen ställde sig i stor utsträckning bakom förbundsstyrelsens uppfattning. Det fanns dock en minoritet som ville gå längre och ville vara mer konkret. Den ville bland annat att facket skulle ställa avtalskrav på att minst 25 procent av arbetstiden inte ska utgöra bundet och styrt arbete.

– Vi ser att arbetsinnehållet minskar och arbetet blir alltmer styrt på många arbetsplatser. I stället för det vill vi se en utveckling av arbetsinnehållet och arbetsorganisationen för att de anställda ska kunna vara motiverade och kreativa och delta i förändringsarbetet. Och det företaget ger konkurrensfördelar, säger Tommy Thunberg Bertolone på IF Metalls arbetsutvecklingsavdelning.

Han har varit med och utvecklat de tio utgångspunkterna för det hållbara arbetet. Det handlar om en utveckling av det goda arbetet hos Metall och motsvarigheten hos sammanslagspartnern Industrifacket. En poäng med utgångspunkterna är att det är principer som ska utgå från de lokala förhållandena.

– Lean production kan vara en grund för hållbart arbete. Det hänger på vilken väg man väljer, säger Tommy Thunberg.

Det som avgör enligt honom är hur arbetet organiseras och hur arbetsinnehållet ser ut. Det kan exempelvis vara en sammansättning vid fem stationer och till det kan läggas kringjobb som gör arbetsinnehållet större.

Efter kongressen kommer IF Metalls avdelningar starta utbildningar för klubbar samtidigt som alla avdelningar ska ha ansvariga personer som arbetar med hållbart arbete.

– Syftet är att klubbarna ska ha kunskap och självförtroende för att kunna delta i förändringarna på sin arbetsplats.

Tommy Thunberg säger att ett problem i dag ofta är att arbetsgivarna tar in en konsult, som inte alls har en helhetssyn och vars arbete många gånger leder till utarmning, korta cykeltider och litet arbetsinnehåll.

– I stället måste vi ha arbeten som välutbildade unga vill ha.

Och det finns redan ett partsgemensamt arbete i projektet Produktionslyftet, som IF Metall genomför tillsammans med arbetsgivarna i Teknikföretagen. Hittills har arbetet gjorts om på 70 arbetsplatser och 30 är på gång.

Klubben på SSAB i Oxelösund har skrivit en hel serie motioner om hållbart arbete. Det är slags radikal konkretisering av de tio utgångspunkterna.

– Får vi använda vår kunskap blir det bättre för företaget och det ska vi ta betalt för.  Och det innebär att vi tar över och organiserar produktionen, säger Per Scheikl, ordförande för klubben på SSAB i Oxelösund.

Han vill inte se någon utveckling av lean production, eftersom han anser att det innebär att de anställda hela tiden lämnar ifrån sig sitt kunnande till företaget när produktionen utvecklas. I stället vill han att de anställda ska hålla sitt kunnande för sig själva och se till att få ordentligt betalt för det.

Under ett halvår har två avdelningar på järnverket i Oxelösund arbetat med hållbart arbete. Enligt Per Scheikl har det skett genom att arbetarna tagit över och organiserar arbetet själva utan att cheferna lagt sig i. Ett resultat är jämnare och stabilare produktion.

– Vi – och inte arbetsgivaren – har kontrollen. Det är en väsentlig skillnad gentemot lean production.

Kongressen ställde sig inte bakom de 13 sidor motionstext som klubben i Oxelösund utarbetat, utan nöjde sig med att konstatera att stålklubbens uppfattning kan vara en tolkning av utgångspunkterna för hållbart arbete.

– Förbundsstyrelsen vill ha mer flum och vi vill ha mer strikta regler, säger Per Scheikl.

FAKTA

Utgångspunkter för ett hållbart arbete
1. Arbetsorganisationen ska ge de anställda ett meningsfullt arbetsinnehåll. Arbetsuppgifterna ska kunna bli fler och ansvaret utvidgas.
2. Arbetsorganisationen ska bidra till ökad jämställdhet genom att blanda utvecklande och mindre utvecklande arbetsuppgifter i en befattning.
3. Arbetsorganisationen ska ta hänsyn till arbetsmiljön. Högst 75 procent av arbetstiden ska vara styrt och bundet arbete.
4. Risk- och konsekvensanalys ska göras vid förändring av arbetsorganisationen.
5. Alla anställda ska ha kompetensutveckling i jobbet.
6. Kompetensutvecklingen ska stärka både den anställdas och företagens utveckling.
7. Kompetensutvecklingen ska bidra till jämnare könsfördelning i yrken och befattningar.
8. Lönesystemet ska stimulera utveckling i jobbet, bidra till företagets utveckling och öka löneutrymmet.
9. Arbetet med att utveckla arbetsorganisationen ska ske i ett samarbete mellan fack och företag. De anställda ska ha ett verkligt inflytande och ha möjlighet att förändra sitt arbete.
10. Arbetsorganisationen ska anpassas till den enskildes behov vid rehabilitering.