IF Metall ska arbeta för att begränsning av både visstidsanställningar och inhyrning. Syftet är att minska antalet osäkra anställningar.

– Kongressens beslut innebär att vi riktar in oss på att minska på både visstidsanställningar och inhyrning. Än finns ingen konkret väg vald, men det är problem vi ska göra något åt, säger Bo Karlsson Löfroth, från Volvo CE i Eskilstuna.

Flera motioner till IF Metalls kongress tar upp lösare anställningar. Flera av dem antogs, men förbundsstyrelsen vann en omröstning i strid med en ännu hårdare syn på inhyrningsföretag.

På Volvo i Eskilstuna har många varit visstidsanställda. De har nu fått fast arbete samtidigt som företaget hyrt in över 100 personer. Den fackliga avdelningen i Mälardalen har motionerat om begränsning av visstidsanställningar.

– Visstidsanställningar skapar tystare arbetsplatser och kanske visstidsanställda som inte vågar engagera sig fackligt, säger Bo Karlsson Löfroth.

Han tycker dock att visstidsanställning är bättre än inhyrning eftersom klubben kan företräda dem som är anställs på visstid.

Avdelningen i Västra Dalarna har motionerat om begränsning av inhyrning.

– Med inhyrning dräneras företaget på kunskap och kvalitén kan bli lidande, säger Kalle Johansson, klubbordförande på ABB i Ludvika.

På hans arbetsplats är omkring 300 personer, 30 procent av arbetsstyrkan, inhyrda. Den utveckling han ser innebär att de som går i pension ersätts med inhyrda.

– Kongressens beslut är bra. Förhoppningsvis får vi lokalt inflytande över bemanningen.

Hans Andersson från Ålö maskiner i Umeå stod för en tuffare linje än förbundsstyrelsen. Motionen som han argumenterade för föreslår att IF Metall ska arbeta för att begränsa bemanningsföretagens utbredning. Och själv tycker han att uthyrningsföretagen borde stoppas helt.

– Grundidén i ett uthyrningsföretag är att sälja en persons arbete en gång till. Det är helt sjukt, säger han.

I omröstning fick han stort stöd, men förlorade knappt.

– Nu blir det intressant att se hur beslutet om begränsningar ska konkretiseras.

Hans Andersson berättar att hans son ringde under kongressen och frågade om hans arbetsgivare – ett bemanningsföretag – kan säga upp honom med 14 dagars varsel. Och svaret är att det kan företaget.

– Jag tycker vi ska bromsa utvecklingen och skriva ett starkt avtal som möjligt, säger Hans Andersson.