Foto: Jonas Ekströmer

Håkan Juholt vill öka anslagen till Arbetsmiljöverket och vill medverka till att begränsa visstidsanställningar och inhyrning. Dessutom ställer han upp på IF Metalls strävan att anställda ska utbildas i stället för att sägas upp.

– Det räcker inte att Arbetsmiljöverket får tillbaka anslagen de hade när den borgerliga regeringen tillträdde. Det behövs mer, säger den socialdemokratiska ledaren.

Håkan Juholts tal på IF Metalls kongress möttes av långa stående applåder. Efter talet förklarade han och IF Metalls omvalde ordförande Stefan Löfven hur det tänker sig ett samarbete om arbetsmiljön på en presskonferens.

Stefan Löfven berättade att 23 medlemmar i IF Metall omkommit på sina arbeten sedan den förra kongressen.

– Industrin ligger dåligt till när det gäller arbetsmiljön och frågan är vad vi kan åstadkomma med den fackligt-politiska samverkan, sa han.

Stefan Löfven vill se nolltolerans mot dödsolyckor och företagshälsovård som används i förebyggande syfte. Dessutom ser facket hur allt fler är stressade på jobbet och att det är nödvändigt att kräva tillräcklig bemanning. IF Metalls ordförande säger också att det är viktigt med avtal om arbetsorganisation för att skapa hällbara arbeten.

– Det behövs fler skyddsombud och fackliga handlingsplaner för arbetsmiljön.

Håkan Juholt berättade att socialdemokraterna tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska arbeta kontinuerligt med arbetsmiljö.

– Det är tillväxthämmande att inte investera i arbetsmiljö. Med mycket små insatser i arbetsmiljön kommer tillväxten öka, sa socialdemokraternas partiledare.

Förutom satsningen på Arbetsmiljöverket tog han bland annat upp att det för poliser behövs utbildning om arbetsmiljöbrott och att återupprätta arbetslivsforskningen samt backade upp målen om nolltolerans mot dödsolyckor och förebyggande företagshälsovård.

Den pågående kongressen kommer att ta upp krav om trepartsamarbete för utbildning i stället för uppsägning och begränsning av visstid och inhyrning. Håkan Juholt stöder dessa krav, men han har ingen konkret lösning utan tänker lyssna på vad IF Metall kommer fram till.

Allt fler medlemmar i IF Metall röstar på moderaterna och stödet för socialdemokraterna är inte lika stort som tidigare. Stefan Löfven kan dock inte se några problem med legitimiteten för den facklig-politiska samverkan.

– Stödet för socialdemokraterna går lite upp och lite ner, men folk förstår kopplingen mellan facket och socialdemokraterna. Vi har inga bekymmer när vi är ute och diskuterar samarbetet. Sen har vi och partiet inte alltid samma politik, säger Stefan Löfven.