IF Metall vill arbeta för att halvera långtidsarbetslösheten. Det är en ny slags mål för facket som kan involvera både politiska beslut och lokala överenskommelser med arbetsgivare.

– I dag har vi 28 000 långtidsarbetslösa medlemmar. Så kan vi inte ha det. Vi måste göra en kraftsamling. Vi vill nå målet under vår nästa kongressperiod – under tiden fram till 2014, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

För IF Metall är det ett av förslagen till förbundets kongress som kommer att äga rum nästa helg. Ledningen för IF Metall presenterade kongressen och dess innehåll på en presslunch tidigare i dag.

Stefan Löfven säger att det inte finns något enkelt sätt att uppnå målet. Det behövs flera olika metoder. Han pratar om praktikplatser, utbildningsplatser och en ny arbetsmarknadsmodell. Han pekar på avtalet om yrkesintroduktion som något som kanske går att utveckla och han vill se ett nytt kunskapslyft, som skulle kunna ge några hundratusen gymnasiekompetens. Och han tänker sig diskussioner med politiker för att reda ut vilka insatser samhället kan göra för att halvera antalet långtidsarbetslösa.

Ett liknande mål som i sin lösning innefattar både politiker och arbetsgivare är att skapa ett system för att utbilda anställda istället för att säga upp dem i kristider.

Det är IF Metalls andra kongress sedan Metall och Industrifacket slogs samman. Den kommer att hållas i mässhallarna i Älvsjö. 300 ombud kommer att ta ställning till drygt 300 motioner och handlingslinjer i tre block, som tar upp samhällsfrågor, avtalsfrågor, utveckling av arbetsplatser och organisationsfrågor.

En strävan är att ha en öppen kongress. Det innebär bland annat att medlemmar och andra kan säga sin mening på Facebook och inläggen kommer att synas direkt i kongressalen. Dessutom kommer varje block att inledas av en paneldiskussion mellan utvalda deltagare som inte är med i IF Metall.

Ett av de tre blocken på kongressen heter: Våra arbetsplatser och utvecklingen av hållbara arbeten. Det kan bland annat ses som en fortsättning på Det goda arbetet, som Metall diskuterade och ställde sig bakom för 30 år sedan.

– Nu väver vi in produktionsfrågorna på ett annat sätt. Tidigare hade vi kanske för mycket fokus på att det skulle vara trevligt på jobbet, säger Stefan Löfven.

En tanke är att skapa hållbara arbeten genom att en anställd ska göra något annat än den löpande produktionen under 25 procent av arbetstiden. Det är meningen att den tiden ska användas till arbetsuppgifter som mer liknar tjänstemännens arbete. Idén är kopplad till att facket ska ha egna förändringsledare lokalt, som arbetar med att utveckla hållbara arbeten.

En motion kräver begränsning av visstidsanställningar och av inhyrning. Den har förbundsledningen sagt ja till och ledningen vill också öka det fackliga inflytandet över inhyrning och visstidsanställningar.

– Det håller på att bli för mycket av visstid och inhyrning. Det är fel utveckling, säger IF Metalls ordförande.

Bland de organisatoriska målen finns bland annat att organisationsgraden bland de bemanningsanställda ska vara minst 70 procent – IF Metalls egen bedömning är att den idag ligger på 30-35 procent. I alla beslutande församlingar ska en tredjedel vara kvinnor. Dessutom hoppas IF Metall med att ge ett första svar på medlemmars frågor inom 24 timmar.

Valberedningen vill inte byta ut någon i IF Metalls högsta ledning.  Det betyder att valberedningen vill ha Stefan Löfven som ordförande, Anders Ferbe som vice förbundsordförande, Monika Theodorsson som förbundssekreterare och Veli-Pekka Säikkälä som avtalssekreterare.

FAKTA: Yrkesintro

Avtalet om yrkesintroduktion: Tanken bakom avtalet är att förtidsanställa unga som ska ersätta dem som går i pension. Det är en tillfällig anställning och den omfattar dem som är yngre än 25 år. Det hela förutsätter en lokal överenskommelse om lön, handledning och utbildningsinsatsen omfattning. Det handlar om en anställning på högst 12 månader, men den kan förlängas om det behövs. Den ska övergå i en tillsvidareanställning. I avtalet är lönen satt till minst 75 procent av avtalets lägsta lötolv