Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna säger upp det gamla industriavtalet och förklarar i ett brev till industrifacken att de kommande avtalsförhandlingarna inte kommer att omfattas av det gamla industriavtalet.

Pappers har sagt nej till det nya industriavtalet och samtidigt sagt att man gärna fortsätter att förhandla enligt det gamla industriavtalet. Sedan motparten i Skogsindustrierna sagt upp avtalet blir det dock inte möjligt att driva förhandlingarna enligt det gamla avtalet.

– Vi ska träffa arbetsgivarna och diskutera hur vi ska förhandla. Det är svårt att säga hur det blir, men förhoppningsvis kommer det inte bli så stora förändringar, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Han berättar att tidsplanen för förhandlingarna i höst redan är fastlagd och det är densamma som för de andra inom industrin. Förhandlingarna börjar 1 september och förhoppningen är att de ska vara klara till den sista november.

En skillnad blir dock att det inte kommer finnas några opo – oberoende ordföranden – och det kan tänkas påverka förhandlingarna. I stället kommer Pappers och Skogsindustriernas förhandlingar troligen hamna under Medlingsinstitutet. För dem som omfattas av industriavtalet träder opo in i förhandlingarna under sista månaden innan avtalet går ut. I andra förhandlingar blandar sig Medlingsinstitutet bara i om det blir konflikt eller om parterna ber Medlingsinstitutet om hjälp.

– Det skulle bli nytt för oss, men vi har inte pratat klart om detta. Mycket tyder dock på att vi hamnar under Medlingsinstitutet, säger Jan-Henrik Sandberg.