Även om Pappers vill vara kvar i samarbetsorganisationen Facken inom industrin är det inte helt säkert att de andra industrifacken accepterar det.

– Det är för tidigt att ha en uppfattning om. Vi måste diskutera saken. Vissa saker är inte alls känsliga, men när vi börjar prata om löneförhandlingar blir det genast känsligt, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Pappers har som enda industrifack sagt nej till förslaget till nytt industriavtal. Samtidigt säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg att han hoppas att Pappers kan vara kvar i samarbetet i Facken inom industrin.

– Vi som är fackföreningar inom industrin har många gemensamma intressen och industriidentiteten håller oss samman, säger Pappers ordföranden.

Ingen av företrädarna för andra industrifacken som LO-Tidningen pratat med säger att det är självklart att Pappers ska vara kvar i samarbetet. I stället uttrycker svaren osäkerhet.

GS avtalssekreterare Tommy Andersson säger att det så klart går att ha ett fackligt samarbete med Pappers, men om det ska ske inom Facken inom industrin är inte klart ännu.

– I industriavtalet finns en mängd frågor som vi drar i partsgemensamt. Vi måste diskutera om Pappers kan vara med eller inte i Facken inom industrin, säger GS avtalssekreterare.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson vill först utvärdera fackens och arbetsgivarnas ställningstaganden till det föreslagna industriavtalet.

– Vi får fundera på hur vi ska göra och hur Pappers uppfattning påverkar relationen till oss andra, säger Hans-Olof Nilsson.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert vill inte säga något annat än att Facken inom industrin kommer att sköta frågan om Pappers ställning internt.

Nästa möte för Facken inom industrin är 13 juni.