Tysklands beslut att stänga alla kärnkraftverk senast 2022 kan ifrågasättas på kort sikt.

I dag står förnyelsebar energi bara för drygt 16 procent av Tysklands energiförsörjning. I stället är det den extremt miljöovänliga kolkraften som är den förhärskande energiproducenten i landet.

Risken är uppenbar att fossila bränslen åtminstone under en övergångstid ökar under det att kärnkraften minskar, en utveckling som borde få alla miljövänner att fasa.

Men, samtidigt med beslutet att stänga kärnkraften har den tyska regeringen aviserat stora satsningar på grön teknologi.

Och här måste Sverige haka på om vi ska ha en framskjuten position i framtiden.

De första reaktionerna från vår visionslöse miljöminister Andreas Carlgren (C) har så här långt varit att Tyskland har fattat ett dåligt beslut och att Sverige redan ligger i framkant när det gäller alternativa energikällor.

Sanningen är att vi inte alls intar den framskjutna position som vi möjligtvis gjorde tidigare. Naturligtvis kan vi hamna där igen men då måste regeringen bry sig lite mer om att forma en närings- och energipolitik där en sådan utveckling främjas.

I stället för att i kärnkraftsfrågan, liksom i alla andra miljöfrågor, stoppa huvudet i sanden och vägra ta till sig något nytänkande borde Andreas Carlgren som ett första steg ta oppositionens utsträckta hand och arbeta fram en långsiktig blocköverskridande strategi för den omställning till förnyelsebar energi som kommer vare sig vi vill eller inte.

Svensk industri måste ha klara spelregler för en lång tid framåt. Vi har sett hur svensk basindustri har gått på knäna under kraftigt svängande elpriser efter regeringens misslyckade elmarknadspolitik.

Det är dags att strama upp hela energipolitiken och lägga upp strategin för att verkligen hamna i topp när det gäller grön industri.

Där borde Tysklands beslut betyda en injektion för svensk grön teknologi och forskning som gör att svensk industri behåller sin konkurrenskraft även i framtiden. Men då måste regeringen visa en betydligt större vilja att stödja denna omställning.

Så här långt har regeringen bara lyckats uppvisa en ledsen miljöminister.