Nu lägger Transport ännu ett konfliktvarsel mot Bilarbetsgivarna. Den här gången gäller det ett nytt avtal för taxitelefonisterna.

Den 9 juni börjar en blockad mot övertid, mertid, inhyrning och nyanställningar.

Transport och Bilarbetsgivarna står långt ifrån varandra på flera punkter. Transport vill att telefonisterna ska få vara lediga två helger av fem. I dag kan de schemaläggas varje helg antingen på lördagen eller söndagen.

Ytterligare en stridsfråga är arbetstidsförkortning vid tjänstgöring på natten. I dag får telefonisterna en arbetstidsförkortning på 36 sekunder för varje arbetad timme mellan klockan 22 och 06. Transport vill ha två minuter per timme.

Ett annat viktigt krav är rätten till övertid och ob-ersättning samtidigt.

– Telefonistavtalet är ett av få avtal där dessa inte utgår samtidigt. Det är alldeles för billigt för arbetsgivarna att slarva med sin planering, säger den ansvarige ombudsmannen Lennart Sköld i ett pressmeddelande. 

– Vi har tidigare kämpat för rätten till fler lediga helger. Det handlar om rätten till fritid och ett planerat liv. Om telefonister ändå beordras in, ska det åtminstone kosta.

Ungefär 400 taxitelefonister är med i Transport. Deras avtal löpte ut den 30 april.

Transport förhandlar också om ett nytt avtal för taxiförarna. Ungefär 4 000 av dem är med i Transport. Avtalet löper ut den 30 juni.