LO:s representantskap beslöt på tisdagen att agera gemensamt mot främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Den handlingsplan som antogs heter ”Alla kan göra något” och löper fram till 2014.

Redan i dag gör varje förbund en lång rad olika saker för att motverka främlingsfientlighet och bekämpa antidemokratiska krafter. LO:s projekt är ett komplement och inte ett sätt att ta över den här frågorna.

– Det är snarare så att vi lyfter upp eller visar vad förbunden gör och försöker åstadkomma kompletterande saker gemensamt, säger projektledaren Gabriella Lavecchia till LO-Tidningen.

Ambitionen och de olika insatserna i handlingsplanen kan fram till 2014 delas in i tre delar – samtalet, opinionsbildning och gymnasieskolan.

– Vi vill utbilda eller fortbilda alla våra förtroendevalda, ombudsmän och rådgivare för att på ett bättre sätt kunna föra fram våra grundläggande värderingar och vara redo att på arbetsplatsen agera mot främlingsfientlighet. Men att projektet heter ”Alla kan göra något” betyder verkligen att alla kan bidra och inte bara fackliga förtroendevalda, säger Gabriella Lavecchia.

Opinionsbildningen handlar i första hand om att påverka politiken genom att lyfta fram de insatser som fackföreningsrörelsen gör och genom olika typer av kulturinslag skapa uppmärksamhet kring kampen mot främlingsfientliga krafter.

Samarbetet som bedrivs i dag mellan flera fackförbund och Expo vill LO också utveckla och i första hand rikta mot gymnasieskolans både delar – de studieförberedande programmen och yrkesprogrammen.