Bemanningsanställda ska ersätta de 17 växeltelefonisterna på Taxikurir i Stockholm. Trots fackets protester står företaget fast vid beslutet och nu inleds förhandlingarna om uppsägningarna.

Taxikurir backar inte från sin planerade organisationsförändring. De 17 fast anställda växeltelefonisterna, varav två är gravt synskadade och flera har jobbat åtskilliga år på företaget, sprakas och ersätts med inhyrd personal från bemanningsföretag, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

I slutet av förra veckan hade företaget och Transport centrala förhandlingar om organisationsförändringen som slutade i oenighet.

– Det var en tutaförhandling, som mbl-förhandlingar kan kallas. Arbetsgivaren tutar innan han kör över oss, och så blev det säger, Lennart Sköld, ombudsman på Transports förbundskontor.

Facket är mycket kritiskt till Taxikurirs planer och anser att företaget använder bemanningsföretag för att kringgå las.

– Det här är absolut inte allmänt godtagbart på arbetsmarknaden, säger Lennart Sköld.

Nu går processen vidare med lokala förhandlingar om själva uppsägningarna. Om parterna inte kommer överens kan frågan i sista hand komma att avgöras i Arbetsdomstolen. Trots att två tidigare domar gått emot facket i frågan om inhyrning anser Transport att rättsläget ännu inte är klarlagt, eftersom varje fall skiljer sig åt.

– Vi får titta på det juridiska och se om det nu skulle gå så långt, säger Lennart Sköld.

Taxikurir Stockholms vd Magnus Klintbäck vill varken kommentera organisationsförändringen eller kritiken från facket.