Las regler om att sist in ska vara först ut vid uppsägningar bör slopas, anser Sacos avgående ordförande Anna Ekström, och journalisten Svante Nycander.

– Las turordningsreglerna är inget stort problem lokalt, men de skapar en låsning som blockerar andra viktiga uppgörelser på arbetsmarkanden, säger Anna Ekström.

De föreslår att en partsgemensam nämnd ska besluta i tvister om vem som ska sägas upp vid arbetsbrist om parterna inte lyckats enas lokalt eller centralt. I dag träder istället reglerna i lagen om anställningsskydd (las) som träder in vid oenighet.

Anna Ekström och Svante Nycander lanserade förslaget i en debattartikel för två veckor sedan och i dag debatterades det på ett seminarium som Saco anordnade.

– Las har varit oavbrutet kontroversiell sedan 1973. Reglerna sprider ett gift som förlamar arbetsmarkanden, säger Svante Nycander, som vill återupprätta den anda av samförstånd som han anser härskade på arbetsmarkanden innan las kom till.

Svenskt Näringsliv har länge krävt att turordningsreglerna rivs upp. Lasfrågan var också en huvudorsak till att förhandlingarna bröt samman om det nya huvudavtal som skulle reglera spelreglerna på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna som representerades på seminariet av Jonas Milton, vd för Almega, höll fast vid bilden av att las är ett stort problem för företagen, och att förändringar behövs.

– Om vi tror på den svenska modellen har vi ett gemensamt ansvar för att reformera den, säger han.

De fackliga företrädarna från Sveriges Ingenjörer och Pappers, framhöll tvärtom att turordningsreglerna inte är något stort problem, och att de väldigt sällan används.

Parterna förhandlar nästan alltid fram lösningar lokalt. Enligt Pappers avtalsombudsman Matts Jutterström sätter las press på arbetsgivarna så att lokala lösningar med till exempel avgångsvederlag blir möjliga.

– Las är en stupstock. Det handlar om terrorbalans mellan anställda och arbetsgivare, sa han och tillade att han ser andra större problem än turordningsreglerna.

– Ska man förändra något är det definitionen av arbetsbrist så att arbetsgivarna inte har ensam makt att bestämma, sa han.

Även om deltagarna såg brister i förslaget om en skiljenämnd var de ändå positiva till grundtanken om att det är parterna själva som ska reglera arbetsmarkanden, och att avtal är bättre än lag.

Fotnot: Vilka och hur stora eventuella problem med las egentligen är, är också något som LO och tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK försöker kartlägga tillsammans med Svensk Näringsliv för att kunna enas om en gemensam grund och verklighetsbild inför framtida diskussioner.