Foto: Leif R Jansson

Fredrik Reinfeldt flörtade med tjänstemännen då han i dag, tisdag, klev upp som förste talare på TCO:s kongress.

I dag inledde tjänstemännen sin kongress som hålls på hotell Clarion på Södermalm, Stockholm. På fackets agenda står bland annat byte av ordförande då Sture Nordh avgår.

Första talaren var dock statsminister Fredrik Reinfeldt som passade på att flörta med tjänstemännen.

– TCO organiserar det område där moderaterna har sitt starkaste väljarstöd, sa han på kongressen.

Moderatledaren beskrev en positiv arbetsmarknad med framtida jobbtillväxt och dalande arbetslöshet. Flera gånger underströk Fredrik Reinfeldt TCO-förbundens betydelse eftersom de organiserar tjänstemannasidan där merparten av jobbtillväxten finns.

Mycket av hans tal kom att handla om ”världens mest generösa utbildningssystem” som han ansåg vara det svenska.

När sedan den avgående TCO-ordföranden klev upp målades en annan bild av den svenska arbetsmarknaden upp.

Sture Nordh talade om ett arbetsliv där teknikutvecklingen gjort oss mer effektiva men varnade för att gränserna mellan arbete och fritid allt mer suddas ut och att allting inte kan lösas med ny teknik.

– Att läsa godnattsagor för sina barn låter sig inte automatiseras, sa Sture Nordh.

– Vi hör hur Iphonen plingar till då det kommer ett nytt meddelande. Vi kallas tillbaka till arbetet också vid godnattsagetid, sa han.

Och när gränserna flyttas förändras också fackets uppdrag, enligt Sture Nordh.

Facket möter tuffare konkurrens från andra organisationer.

– Nu utmanas vi. Vi ser hur kollektivavtalens täckningsgrad sjunker.

Sture Nordh varnade sina fackliga kolleger för att allt fler verkar tro att löneökningarna kommer årligen av sig själv utan att någon behöver förhandla fram dem.

– Ingenting är farligare än den synen, sa TCO-ordförande och framhöll vikten av att fortsätta arbetet med att hitta nya former för att organisera medlemmar.

Sture Nordh såg också med oro på de signaler som kommer från EU.

– I dag hotas kollektivavtalen av en del initiativ i den Europeiska unionen.

Han syftade då på europluspakten och det lagstiftningsförslag som går ut på att samordna de olika ländernas ekonomiska politik. Syftet är att komma till rätta med den djupa ekonomiska kris som EU befinner sig i.

– Lönebildningen pekas ut som ett av problemen, sa han.

Men Sture Nordh såg också ljusglimtar för facket i framtiden.

– Vi står med raka ryggar och växande medlemstal, sa han i slutet av sitt tal till kongressen.

Sture Nordh avgår efter tolv år som ordförande och i morgon kommer han att ersättas av Eva Nordmark som tidigare lett TCO-förbundet SKTF.