Den nya överenskommelsen mellan SKTF och Vårdföretagarna ökar föräldraledighetstilläget från tre månaderna till fem.

Andra nyheter är förbättrad ob- och jourersättning, längre semester och att deltidsanställda som jobbar över på helger får betalt i övertid i stället för fyllnadstid. Avtalet som gäller inom branscherna vård och behandling, omsorgsverksamhet och äldrevård träder i kraft från 1 januari 2011. Avtalets allmänna villkor gäller till 31 augusti 2012 och lokal lönebildning till 31 december 2014.