Syndikalisterna försatte i dag Statens institutionsstyrelse (Sis) i blockad. Facket anklagar myndigheten för att sätta in strejkbrytare. Något som Sis inte håller med om.

– Det här är inget strejkbryteri! Vi har flyttat eleverna till en annan skola. Hade vi anställt andra lärare till Björkbacken som tog de strejkande lärarnas arbetsuppgifter så kunde detta möjligen betraktats som strejkbryteri, säger Jan-Eric Josefsson, regionchef Sis västra regionen.

Konflikten handlar om en omorganisering av skolan vid ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg. Fyra av sex lärare på ungdomshemmet har strejkat sedan den 28 mars. Nu har elevernas undervisning flyttats till Fagareds ungdomshem.

– De har bussat eleverna till Fagared där de har hittad några andra som är villiga att vara strejkbrytare, säger Klas Rönnbäck, ordförande för Göteborgs utbildningssyndikat

Lärarna på Björkbacken har i dag en läsårsbaserad anställning, en så kallad ferieanställning. Arbetsgivaren vill med omorganisationen ändra till en semesteranställning. I stället för att anställningen följer terminerna är den baserad på hela året. Något som facket hävdar kommer öka arbetsbördan på lärarna och försämra kvaliteten på undervisningen.

– De har aldrig konkretiserat hur lärarna ska kunna klara av den ökade arbetsbördan, säger Klas Rönnbäck.

Facket hävdar att omstruktureringen missgynnar såväl lärare som elever. Förändringarna i avtalet innebär att lärarna går ner från 45 timmars arbetsvecka till 40. Men med ökat antal undervisningstimmar och kortare semester. Antalet arbetstimmar per år är dock samma.

– Vi har verksamhet tolv månader om året. För Björkbackens verksamhet måste vi ha en annan skolorganisation. Denna medför att semesteranställning svara bättre mot verksamhetens krav, säger Jan-Eric Josefsson.

Ingen av parterna ser någon snabb lösning på konflikten.

– Vi hoppas vi ska få till en lösning. Men från Sis är responsen att inte vika en tum, säger Klas Rönnbäck.

De strejkande lärarna är i dag på plats utanför Fagared för att aktivt delta i blockaden.

– Vi kan inte acceptera sådana här nödlösningar som varken gynnar oss eller eleverna. Vi är beredda att gå tillbaka till våra jobb så fort ledningen tagit sitt förnuft till fånga, säger Daniel, en av de strejkande lärarna i ett pressmeddelande.