EU-kommissionen skulle kunna begära att LO-samordningen upphör eller facken i Sverige sänker sina lönekrav. Den skulle kunna ge den svenska regeringen uppdraget att sänka den allmänna lönenivån i landet.

De slutsatserna har en facklig expertgrupp med representanter från LO, TCO och Saco dragit.

Bakgrunden är EU-kommissionens sex lagförslag för ekonomisk styrning. Facken har tidigare reagerat starkt mot de nya lagarna och hävdat att de kan innebär att EU kommer att lägga sig i lönebildningen i Sverige.

I förra veckan berättade LO-Tidningen om behandlingen av lagförslagen i EU-parlamentet och att det ekonomiska utskottet ställt sig bakom ändringar som skulle hindra EU från att ingripa i lönebildningen i de olika länderna. Slutsatsen var att lönebildningen skulle vara en nationell angelägenhet.

Men den fackliga expertgruppen i Sverige håller inte med om den tolkningen utan anser fortfarande att lagarna öppnar för att EU kan lägga sig i lönebildningen.

– Ändringsförslagen är ett steg i rätt riktning, men de är pratiga och inte tillräcklig klara och tydliga. Vi vill att det helt enkelt ska stå att EU inte får ingripa i formerna för löneförhandlingar, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist hos Saco.

LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson lyfter fram att kommissionen, även med det nya förslaget, skulle ha möjlighet att utfärda två olika slags rekommendationer till den svenska regeringen. Det skulle kunna vara dels att fackliga lönekrav är för höga, dels att den allmänna lönenivån i ett land ligger för högt. I båda fallen skulle kommissionen uppdra åt den svenska regeringen att rätta till det som kommissionen anser är problem.

De fackliga experterna anser alltså att det fortfarande skulle vara möjligt för EU att göra stora ingrepp i lönebildningen. De pekar på att EU skulle kunna kräva decentraliserade förhandlingar eller att LO-samordningen och industriavtalet avskaffas, och dessutom ha synpunkter på exempelvis individuell lönesättning. EU skulle också kunna kräva att facken sänkte sina lönekrav inför förhandlingarna och att den allmänna lönenivån sänks.