Först ut var Sveriges Ingenjörer att gå med på Migrationsverkets certifieringssystem för arbetskraftinvandring. Nu funderar Unionen på att göra likadant. På LO är dock tveksamheten stor.

– Vi överväger det men än så länge är ingenting klart. Vi ska bestämma oss senare i vår, säger Gunilla Bäcklund på Unionen.

Unionen är ett av de fackförbund som fört diskussioner med Migrationsverket om ifall de ska delta i det nya systemet för certifiering.

Förbundet får in hundratals an­sökningar varje år. Främst handlar det om personer utanför EU som fått jobberbjudanden från ett fåtal större IT-företag.

Tjänstemannafacket går nu ige­nom vilka risker det kan finnas med att ge Migrationsverket en fullmakt. En sådan risk är att återanställ­ningsrätten kan hotas. Om det börjar gå bra igen för ett företag som tidigare har gjort uppsäg­ningar så finns det en risk att det väljer att anlita utländska konsulter i stället för att återanställa den personal som tidigare sagts upp.

– Detta är någonting som vi måste fundera över noggrant, säger Gunilla Bäcklund.

LO är ännu mer tveksamt till att gå in i ett certifieringssystem.

– Vi har inte tagit ställning till det ännu. Det finns dock en avsevärd skillnad mellan deras fackliga verklighet och vår. Vi har inte så stora företag som söker arbetskraftinvandrare som inom Saco och TCO. De flesta är mindre företag som restauranger och städfirmor, säger Thord Pettersson på LO.

Det finns dock ett undantag. LO-förbundet Kommunal hanterar tillstånden för utländska bärplockare, och de anställs av ett fåtal bolag.

– De ansökningarna kommer dock in klumpvis under en kort period varje år och är inte så svåra att hantera. De ansökningar som tjänstemännen får in är utspridda över hela året, säger han.