Förhandlingarna om ett nytt avtal för landets taxitelefonister har strandat.

Transport och Bilarbetsgivarna står långt ifrån varandra på flera punkter. Transport vill att telefonisterna ska få vara lediga två helger av fem. I dag kan de schemaläggas varje helg antingen på lördagen eller söndagen.

Ytterligare en stridsfråga är arbetstidsförkortning vid tjänstgöring på natten. I dag får telefonisterna en arbetstidsförkortning på 36 sekunder för varje arbetad timme mellan klockan 22 och 06. Transport vill ha två minuter per timme.

Ytterligare ett Transportkrav är att dagens fem löneplaner för olika delar av Sverige ska bli en enda på sikt. I ett första steg vill Transport ha bort två löneplaner i denna avtalsrörelse.

– Det ska vara lika lön för lika arbete, säger Transports ordförande Lars Lindgren.

Ungefär 400 taxitelefonister är med i Transport. Deras avtal löper ut på valborgsmässoafton. Transports förbundsstyrelse ska besluta om vad som ska bli nästa steg nu när förhandlingarna har strandat.

Transport förhandlar också om ett nytt avtal för taxiförarna. Ungefär 4 000 av dem är med i Transport. Avtalet löper ut den 30 juni. Förhandlingarna pågår fortfarande.

Därmed blev ett nytt avtal för hyrverksförarna klart den 27 april. Det är en liten yrkesgrupp och Transport har något hundratal medlemmar bland dem.

Det nya avtalet löper på två år från och med den 1 maj. Lönerna höjs med 3,5 procent den 1 augusti. Det är samma nivå som övriga Transportavtal som har blivit klara i år. Lägstalönen höjs till 21 150 kronor. Efter fem års anställning blir lönen 22 061 kronor.