Ska vi ha poliser eller fortsätta med rut och rot?

Så skarpt kan frågan ställas sedan det nu står klart att de samlade husavdragen, rut och rot, snart kostar statskassan lika mycket som Sveriges hela poliskår.

Martin Lindblom, tidigare politisk redaktör på LO-Tidningen, har för arbetarrörelsens tanke­smedja gjort en utmärkt genomgång av vad rut och rot egentligen kostar.

Den explosionsartade fördyringen har skett i den övre bidragsskalan, främst på rot-området, där par i egnahem kan rusta sitt hus och få 100 000 kronor av kostnaderna betalade av andra skattebetalare.

De kan till och med få 150 000 av andras skattepengar om de slänger med någon son eller dotter i bidragskarusellen.

En mindre del av hushållen tog 2009 därmed emot merparten av allt som betalades ut i rot och rut. Fem miljarder kronor gick till de fyra procent rikaste av befolkningen.

2011 kommer husavdragen att kosta närmare 20 miljarder kronor. Det är mer än vad all garantipension kostar och nästan lika mycket som barnbidragen.

Vi kan alltså redan nu välja: Genom att avskaffa bidragen till de rika kan vi redan i morgon dag fördubbla barnbidragen eller garantipensionen, eller anställa dubbelt så många poliser.

Martin Lindblom föreslår två nya krav om rut eller rot ska få bestå, att det införs ett bidragstak på 10 000 kronor per individ och att bidragen bör begränsas till miljöinvesteringar.

Ett rimligt förslag för alla som inte bara värnar de rikas liv.