Foto: Per-Anders Hultin

Det är Postens omorganisation som har gjort att övertidsuttaget rusar i höjden, anser Sam Rönnberg, brevbärare i Göteborg.

Enligt en undersökning ökar övertiden för de flesta yrkesgrupper – och allra mest för brevbärare.

Posten hävdar att undersökningen inte stämmer. Men enligt facket har brevbärarna fått det ännu värre sedan undersökningen genomfördes.

– Det törs jag lova utan att ha det svart på vitt, säger Sune Blomqvist, ledamot i Seko Postens styrelse.

Undersökningen, som genomfördes av tidningen Du & Jobbet och Statistiska centralbyrån under 2009 och 2010, visar att brevbärare är den yrkesgrupp inom LO-facken som jobbar mest övertid.

27,5 procent av brevbärarna uppgav att de arbetar övertid varje vecka. Övertiden för brevbärarna ökade med 14,2 procentenheter – att jämföra med en ökning på 1,2 procentenheter för samtliga yrken.

Peter Brännström, chef för produktionen på Posten, tror inte att undersökningen stämmer. Möjligtvis på enskilda postkontor. Han går också med på att övertiden har ökat, men inte så mycket som undersökningen visar.

– Vi har fördubblat övertiden mellan 2009 och 2010, men en övertid på under två procent är trots allt rimligt. Det är väldigt lätt att öka i övertid om man inte jobbade övertid innan, säger han.

Peter Brännström hänvisar till att Postens utbetalade övertidsersättning endast uppgick till 1,97 procent under årets första kvartal.

– Jag vill påstå att det är värre det första kvartalet i år, säger Sune Blomqvist. Peter Brännström har säkert rätt med sina procentsiffror. Men det är tämligen irrelevant om man inte ser till individnivån.

Enligt facket beror ökningen delvis på Postens omorganisation, Brev 2010. Tanken var att sorteringsmaskiner ska sortera posten och därmed ge minskade personalkostnader. Omorganisationen startade successivt på vissa postkontor redan i april i fjol, men håller fortfarande på att införas över landet.

Sam Rönnberg, brevbärare i Göteborg, har märkt av den ökade övertiden. Han hävdar att det är just omorganisationen och den karga vintern som står för ökningen.

– Folk biter i och håller ut, men de blir väldigt slitna, säger han.

Med omorganisationen blir det mer jobb ute på fältet och mindre inne på kontoren.

– Det är jobbigare, skulle vi jobba åtta timmar med ren utdelning skulle vi gå av på mitten, säger Sam Rönnberg.

Sune Blomqvist ser även han den ökade övertiden som ett arbetsmiljöproblem.

– Brevbärarna får ofta besked om att de måste jobba övertid samma dag. Det blir en stressfaktor. Om de kunde få veta hur mycket övertid som krävs och planera den själv skulle det bli en bättre arbetsplats rent psykosocialt.

Fakta

Ökningen i övertid, procentenheter, mellan 2009 och 2010
1.  Brevbärare med flera 14,2
2. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 9,5
3. Montörer 7,2
4. Gjutare, svetsare, plåtslagare m fl 4,3
5. Lager- och transportassistenter 4,2
6. Chefer för mindre företag/enheter 3,8
7. Fordonsförare 3,5
8. Maskinförare 3,3
9. Byggnads- och anläggningsarbetare 3,0
10. Maskin- och motorreparatörer 2,5
För samtliga yrken: 1,2 procentenheter
Källa: Du & Jobbet/SCB

Så många jobbade övertid en vanlig arbetsvecka 2010 i olika yrken
1.  Vd, verkschefer 38,1 %
2. Chefer för särskilda funktioner 35,5 %
3. Drift- och verksamhetschefer 32,1 %
4. Chefer för mindre företag/enheter 28,1 %
5. Hälso- och sjukvårdsspecialister 27,9 %
6. Brevbärare 27,5 %
7. Jurister 26,2 %
8. Företagsekonomer, marknadsförare, personaltjänstemän 26,1 %
9. Fordonsförare 25,0 %
10. Säljare, inköpare, mäklare 24,6 %
10. Elmontörer, tele-/elektronikrep 24,6 %
Källa: Du & Jobbet/SCB