Elva procent av deltagarna är mycket nöjda med fas 3. 58 procent är på det hela taget missnöjda och 29 procent är mycket missnöjda.

Det visar en undersökning som fackförbundet GS har genomfört bland arbetslösa medlemmar i fas 3.

GS ordförande Per-Olof Sjöö drar slutsatsen:

– Det är dags att gå från inlåsning till aktiv arbetsmarknadspolitik. Utbildning är den bästa investeringen både för staten och individen. I en tid när många företag har svårt att rekrytera utbildad arbetskraft samtidigt som har vi har hög arbetslöshet borde regeringen göra om och göra rätt.

Underlaget för undersökningen är begränsat. GS frågade 114 arbetslösa medlemmar som deltog i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 under mellan september och november 2010. Knappt hälften svarade på enkätundersökningen.

Av dem svarade 71 procent att de utförde ordinarie arbetsuppgifter. ”Vi får göra samma arbete som en vanlig anställd.”

74 procent tror inte att fas 3 innebär att det de lättare kan få jobb. 13 procent tror att fas 3-deltagandet ökar chanserna till jobb.

Av undersökningen att döma är det si och så med hur anordnarna lever upp till kraven. Svaren tyder på att det finns brister i introduktion och handledning.

27 procent svarar de inte har fått någon introduktion på arbetsplatsen, 36 procent har inte fått veta hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt, 42 procent har inte tillgång till nödvändig arbetsutrustning, skyddsutrustning och skyddskläder och 18 procent har ingen handledare.

36 procent svarar att de inte har haft regelbundna kontakter med Arbetsförmedlingen.