– Vi har blivit förda bakom ljuset av Migrationsverket, säger Magnus Skagerfält på Sveriges Ingenjörer.
Migrationsverket har brutit mot en överenskommelse som ska underlätta byråkratin då utländsk arbetskraft vill jobba i Sverige. Ingenjörsfacket undrar dessutom vart 232 indiska dataspecialister har tagit vägen.

Att hyra ut datakonsulter och programmerare har blivit en lukrativ bransch.

Ett av de större företagen i Sverige heter Tata consultancy services och det ingår i en stor indisk koncern.

De senaste tre åren har Migrationsverket beviljat 975 ansökningar från personer utanför EU som fått erbjudande att jobba på företaget.

För att minska byråkratin gick därför Sveriges Ingenjörer – som har rätt att yttra sig om anställningsvillkoren – med på att ge en fullmakt till Migrationsverket. Den gör att fack och myndigheter slipper skicka blanketter till varandra och utgör dessutom grunden för ett certifieringssystem för arbetskraftinvandring som Migrationsverket håller på att ta fram.

Fullmakten innebär att facket frånsäger sig rätten att yttra sig i ärenden som rör tre stora bolag, där­ibland Tatas svenskregistrerade företag.

– Det framgår klart och tydlig att den endast gäller för de tre svenska bolagen vars organisationsnummer vi har angivit, säger Magnus Skagerfält.

LO-Tidningen har dock hittat oklarheter kring det svenskregistrerade dataföretaget.

2009 beviljade Migrationsverket 232 arbetstillstånd till dataspecialister från Indien (plus en från USA) som skulle anställas på företaget.

Under samma period som arbetstillstånden gavs genomförde Tata consultancy services Sverige AB stora personalneddragningar.

Mellan 2008 och 2009 minskade antalet anställda från 152 till 27 personer.

Så hur kommer det sig att ett företag som anlitar 233 arbetskraftinvandrare uppger att det endast har 27 anställda?

Förklaringen är en omorganisation. De indiska programmerarna är inte längre anställda av det svenskregistrerade Tata consultancy services Sverige AB.

– De anställda verkar i Sverige, de bor i Sverige och kommer att vara här en längre tid. Men på pappret är de anställda i Indien, säger Frida Löfwengren på pr-byrån Text 100 som bolaget anlitar.

För Sveriges Ingenjörer kom LO-­Tidningens besked som en överraskning.

– Det här systemet med certifiering fungerar uppenbarligen inte. Jag måste ta en diskussion med Migrationsverket om vi i framtiden ska fortsätta att skriva på några fullmakter, säger Magnus Skagerfält.

Därmed riskerar Migrationsverkets nya metod att skapa en sorts certifiering för stora företag att falla.

LO-Tidningens granskning visar att myndigheten har gett tillstånd att importera arbetskraft till en annan enhet inom koncernen som har ett snarlikt namn – Tata consultancy services limited. Detta företag finns inte registrerat i Sverige.

För att följa uppgörelsen med Sveriges Ingenjörer var Migrationsverket tvunget att informera facket om förändringen. Men det skedde aldrig.

Alejandro Firpo på Migrationsverket är ansvarig för den nystartade certifieringsprocessen, men han vill inte kommentera ärendet.

– Jag kan inte gå in i detalj och diskutera enskilda fall. Jag är bunden av sekretessregler, säger han.

Fakta

Minskad byråkrati
• Den som kommer från ett land utanför EU och vill jobba i Sverige måste ha arbetstillstånd. Arbetstillståndet ges till den utländska arbetaren, men är kopplat till en enskild arbetsgivare. Facken har rätt att yttra sig om varje ansökan om arbetstillstånd.
• Sveriges Ingenjörer har gett Migrationsverket fullmakt som innebär att facket godkänner alla arbetskraftstillstånd som rör tre svenskregistrerade bolag utan att se ansökningarna: Tata consultancy services Sverige AB, HCL Technologies limited samt Larsen & Toubro infotech.
Källa: Migrationsverket, Sveriges Ingenjörer