Transport varslar om konflikt för landets 4 300 privatanställda sopgubbar. Den 11 maj träder en blockad mot arbete på övertid och mertid i kraft. Dessutom blir det blockad mot nyanställningar och inhyrning.

– Vi vill ha en belastningsbegränsare. Upphandlingarna har gjort att tempot har skruvats upp. Det är färre bilar, dåliga hämtförhållanden och gubbarna får mer och mer att göra. Nu tycker de att det är nog. De orkar inte mer, säger Mikael Johansson, ombudsman på Transport.

Varslet kommer fyra veckor efter det att förhandlingarna mellan Transport och Bilarbetsgivarna strandade.

Parterna står långt ifrån varandra. De är inte överens om vilken lönemodell som ska gälla.

– Nu lägger vi ett varsel. Vi träffar medlarna nästa vecka. Då får vi se vad vi kommer fram till, säger Mikael Johansson.

Transport vill införa en lönemodell som i dag bara finns i Stockholm i hela landet. Det är en sorts ackord som sätts efter en poänglista. På toppen finns en belastningsbegränsare – enkelt uttryckt en bestämmelse i avtalet som säger att sopgubbarna inte får jobba hur mycket som helst.

Ackordet innebär att lönerna varierar upp och ner – men det är inte ovanligt med löner på 32 000 eller 33 000 kronor i månaden.

I övriga Sverige har sophämtarna månadslön plus en lägsta premiedel på fem kronor i timmen enligt avtalet. Enligt Bilarbetsgivarna är ingångslönen är 23 300 kronor och medellönen ligger på 24 200 kronor.

Men enligt Mikael Johansson handlar det inte om lönen i första hand,.

– En del kanske kan få högre löner, men då måste de slita stenhårt för pengarna. Vi vill inte det. Vi vill ha ett tak för hur hårt de ska belastas, understryker Mikael Johansson.

Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna vill bli av med poänglistan. Att den fortfarande finns kvar i Stockholm beror enbart på att sopgubbarna har slagits för att behålla den.

Nu vill Transport införa någon sorts poängmodell med belastningsbegränsare i hela Sverige.

– Det finns en poänglista i avtalet som har använts sedan 80-talet. Renhållningsföretaget Liselotte Lööf gick till Arbetsdomstolen som bestämde att månadslön ska vara det första alternativet i avtalet. Vi vill vända på det. Vi vill ha en poänglista med belastningsbegränsare som första lönesystem i hela Sverige, förklarar Mikael Johansson.

Den här lönemodellen dömer Bilarbetsgivarna ut som en urmodig rest från 70-talet. Förhandlingschefen Anders Norberg har tidigare sagt till LO-tidningen att den gynnar Stockholm. På andra orter går det inte att försörja sig på poänglistan.

– Det stämmer inte. Listan är gammal, men det går att få den att fungera fullt ut i hela landet, anser Mikael Johansson.

Dessutom säger bilarbetsgivarna nej till ackord i trafiken.