6 300 personer dör, ytterligare 923 000 skadas i arbetsplatsolyckor. Varje dag. Men ett av de allvarligaste problemen i arbetet är hot och våld mot tjänstemän. I Sverige utsätts i dag tjänstemän för nästan dubbelt så mycket våld och hot som på 90-talet.

I dag är det världsdagen för arbetsmiljö och alla dödsfall och olyckor uppmärksammas världen över. Det är inte bara olyckor och dåliga lokaler som är arbetsmiljöproblem. En av de allvarligaste riskerna i arbetet är i dag hot och våld.

Nu startar Arbetsmiljöverket en riksomfattande insats för att förebygga riskerna för hot och våld vid myndighetsutövning.

– Vi vill med vår insats få arbetsgivarna att ta hot- och våldsriskerna på större allvar. Det är inte bara att arbetsmiljöproblem. Hot som riktas mot myndighetspersoner hotar även rättsäkerheten i vårt land, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Kronofogdar, miljöinspektörer, tjänstemän som utfärdar serveringstillstånd, listan med yrken där hot och våld är vanliga inslag i arbetslivet kan göras lång. Enligt Brottsförebyggande rådet tog Polisen i fjol emot 2 150 anmälningar där tjänstemän som inte var polis eller ordningsvakt drabbats av hot eller våld. En fördubbling sedan mitten på 90-talet och nästan dubbelt så många som antalet våldsbrott mot poliser under samma period.

Arbetsmiljöverket kommer fram till 2013 att genomföra närmare 2 000 besök på myndigheter och förvaltningar som ofta förekommer i statistiken. Syftet är att på plats undersöka, bedöma och åtgärda riskerna. Ett förebyggande arbete för att förhindra att personal skadas fysiskt eller psykiskt.

– Det vi vill ha som effekt är att alla ska känna sig trygga och veta hur man ska agera när ett problem uppstår, säger Berndt Jonsson, distrikschef för Arbetsmiljöverket i Västmanlands och Jämtlands län.

Dragana Nikolic jobbar som kronoinspektör och har ett flertal gånger upplevt hot under arbetstid. Men hon ser inte hoten som ett direkt arbetsmiljöproblem.

– Man blir ju hotad ibland, mer eller mindre. Vi är vana så vi tänker inte på det. Ska man jobba här får man ta det, säger hon.

Men även om hon ser hot som en del av sitt arbete går det ibland överstyr. Under sina tio år hos kronofogden har hon upplevt en riktigt obehaglig situation. En man försökte begära ut hennes personliga nummer, adress och var hennes barn gick på dagis.

– Då funderade jag lite på vad jag har för jobb.

Fotnot: Statistiken angånde dödsfallen kommer från den internationella arbetsgivarorganisationen ILO.