En kvinna som varit föräldraledig fick nya, mindre kvalificerade arbetsuppgifter, när hon kom tillbaka till jobbet efter ledigheten. Det innebar även i praktiken lägre lön. Nu ersätts kvinnan med 50 000 kronor.

Kvinnan arbetade som köksinredare på Electrolux Detaljhandel. När hon skulle gå tillbaka till jobbet efter att ha varit föräldraledig bestod hennes tjänst i stället av att vara butiksbiträde eller receptionist. Hon behöll sin grundlön, men förlorade möjligheten till den högre provision hon haft som inredare.

Kvinnan vände sig till DO som stämde arbetsgivaren för cirka ett år sedan för brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Nu har parterna i stället kommit överens om att ge kvinnan 50 000 kronor i en förlikning.

Enligt DO:s jurist, Marie Nordström, finns inte mycket praxis, det vill säga vägledande domar, i liknande fall. Hon anser dock att det här fallet var tydligt, då det fanns ett klart samband mellan föräldraledigheten och att kvinnan fick andra arbetsuppgifter.

– Eftersom kvinnor fortfarande tar ut det mesta av föräldraledigheten är det här en viktig jämställdhetsfråga, anser Marie Nordström.

Lagen om att arbetsgivare inte får missgynna föräldralediga trädde i kraft 2006.