Efter en ny granskning av Vladimir Antonov ser Riksgälden inga hinder för den ryske affärsmannen att bli delägare i Saab.

Samtidigt meddelar GM att bolaget ger preliminärt klartecken för Antonov att bli delägare i Saab, men uppger samtidigt att flera villkor återstår för Saab att uppfylla.

Enligt GM:s uttalande är bolaget fortsatt aktivt i diskussioner med Saab och Europeiska investeringsbanken (EIB). Bolaget har nått en preliminär överenskommelse med Saab som skulle låta Antonov bli delägare. Men denna överenskommelse kräver ”vissa specifika åtgärder” från Saabs sida som ännu inte genomförts. Dessutom krävs vissa ”formella godkännanden, medgivanden och tillstånd” som Saab ännu inte fått, skriver informationschefen James Cain i ett uttalande till TT.

Saabs informationschef Eric Geers nås av uppgifterna genom TT.

– Jag har inte sett någonting ännu. Viktigast är att Riksgälden ger ett positivt besked, liksom regeringen, säger Geers.

Angående nyheten att Riksgälden inte ser några hinder för Antonov, säger Geers:

– Om Riksgälden godkänner så är det fortfarande en liten process kvar och det är att Europeiska investeringsbanken (EIB) ska säga sitt.

TT: Hur ser du på den processen?

– Jag vill inte kommentera det nu utan något vi måste ta senare.

Riksgälden har inte funnit anledning att neka ansökan från Saab och Spyker om att Vladimir Antonov blir ägare i Spyker, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

”Beslutet har fattats utifrån de aspekter vi har att beakta och det material vi har tillgång till.”

Riksgälden har meddelat Saab och Spyker sitt beslut.

Det aktiekapital som Antonov begärt att få tillföra Spyker motsvarar maximalt 30 miljoner euro och motsvarande maximalt 29,9 procent av rösterna.

”Riksgälden har i sin prövning haft som huvudsaklig utgångspunkt statens ekonomiska risk. Dessutom är vi beredande instans inför regeringens prövning. Det innebär att vi i vår prövning översiktligt granskat Vladimir Antonovs affärsverksamhet samt hans planer för Saab och att vi genomfört en integritetsprövning av honom”, skriver Riksgälden vidare.

Nu återstår godkännande av regeringen, EIB och GM.

Riksgälden finner inga skäl att neka Vladimir Antonov att gå in som delägare i Spyker Cars, berättade generaldirektör Bo Lundgren vid en presskonferens. Riksgälden är nu klara med den ägarprövning som har pågått under en längre tid. På grund av Vladimir Antonovs bakgrund och de rykten som florerar kring honom, har det funnits anledning att tränga in i hans bakgrund.

– Vi har inte funnit någon anledning att neka Antonov att gå in som delägare i Spyker, säger Bo Lundgren.

Riksgälden lämnar nu över till regeringen, som ska fatta ett eget beslut i frågan.

Daniel Barr vid Riksgälden beskrev vid presskonferensen Antonov som ”engagerad i Saab och Saabs framtid”.

Svenåke Berglie, vd för branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, ser hoppfullt på beskedet om att Vladimir Antonov kan gå in i Saab:

– Beskedet får inte bara Saab utan även underleverantörerna att hoppas. Det är den långsiktiga finansieringen som är viktig, säger han.

Han betonar vikten av att det måste gå snabbt just nu vad gäller Saab:

– Allt måste gå fort om det här ska gå vägen. Riksgälden har jobbat bra med det här.

Svenåke Berglie befarar att fler varsel, förutom de aviserade på IAC Group, kan vara på gång.

– Jag visste att dessa var på gång och det skulle förvåna mig om det inte blir fler. Underleverantörerna kan inte vänta längre, de kan inte ta den risken, säger han.

– Det har funnits mycket rykten i svang som leder till att vi har gjort den här typen av undersökningar. Men vi har inte hittat något som tyder på att han inte är lämplig som ägare, säger Riksgäldens chef Bo Lundgren.

– När man pratar med honom blir det tydligt att han har ett genuint intresse för Saab, säger Lundgren.