Alla frågar sig hur man blir rik. Det är mycket enkelt, förklarar Robert Skidelsky i nättidskriften Social Europe Journal.

Man lånar statsobligationer utgivna av ett land man tror ska drabbas av en statsfinansiell kris inom kort, till exempel Portugal. Sen säljer man dem medan de ännu är dyra och köper nya billigt den dag det är dags att lämna tillbaka. Mäklaren som sköter lånet är införstådd med vad som är på gång och blir glad över en väl tilltagen förmedlingsavgift.

Till det fina i kråksången hör att de här spekulationerna skyndar på den statsfinansiella krisen och på så vis blir en självuppfyllande profetia.

Man får enklast kontakt med SEJ genom att gilla dem på Facebook, eller via adressen http://www.social-europe.eu/

(Medan jag skrev det här dök det upp en artikel av Zygmunt Bauman om att Europas problem är att eliterna är undermåliga.)