En busschaufför som blev uppsagd av personliga skäl, bland annat för att ha vägrat blåsa i ett alkoskåp, har vunnit i Arbetsdomstolen. Uppsägningen var ogiltig.

Busschauffören har varit anställd i Umeå sedan 2000. Och hos Nobina sedan 2008 då bolaget tog över verksamheten. I december 2009 sades han upp av personliga skäl.

Skälen som arbetsgivaren uppger är att bland andra att chauffören varit illojal efter att ha framfört kritik mot ledningen inne på arbetsplatsen. Och att han flera gånger varit olovligt frånvarande, bland annat när han utfört uppdrag som nämndeman i domstol. Samt att han vid sex tillfällen vägrat blåsa i ett alkoskåp, trots att Nobina infört regler om att alla förare måste blåsa.

Det sista anser Arbetsdomstolen vara ”klandervärt”, men eftersom chauffören inte missköt blåsningen efter en varning från företaget borde det räcka.

Domstolen anser inte att det finns tillräckliga skäl att säga upp chauffören. Enstaka fall av misskötsamhet, som till exempel att inte blåsa i ett alkotest, är inte skäl nog för att en anställd ska anses vara olämplig för sitt arbete.

Nobina ska betala 70 000 kronor i skadestånd till busschauffören. Bussbolaget, och dess företrädare Bussarbetsgivarna, får också stå för rättegångskostnaderna på drygt 300 000 kronor.