I dag, dagen efter påskuppropet, startar solrosuppropet.

– Vi ger oss inte förrän det blir förändringar, säger Charlotte Thérèse Björnström, katolik och teolog från Uppsala och initiativtagare till båda uppropen.

Hon hoppas att facket ska engagera sig mer aktivt.

– Många inom påskuppropet undrar var facken finns i debatten. Varför står de inte upp tydligare för de utförsäkrade? Det är dags att fler ryter till nu, tycker hon.

Hon har en idé om ett tillfälle att ryta till. Hon vill att facken, kyrkorna och andra organisationer tillsammans med påskuppropets gräsrotsrörelse ska uppvakta regeringen med ett gemensamt förslag till en ny sjukförsäkring som fungerar i praktiken.

– Regeringen ska inte komma undan med minimala justeringar av sjukförsäkringen 2013. Vi måste se till det blir verkliga förändringar. De ska inte få en lugn stund, säger hon.

Tusentals människor samlades för att protestera mot försämringen av sjukförsäkringen i 40, 50 eller kanske 60 städer och samhällen landet runt på annandag påsk. Charlotte Thérèse Björnström försökte räkna men fick ge upp.

Påskuppropet är en gräsrotsrörelse med eldsjälar landet runt. Den har vuxit fram på tre månader sedan Charlotte Thérèse Björnström startade uppropet i januari. Eldsjälarna har haft annat att tänka på än att bygga upp rutiner för att rapportera statistik.

Efterföljaren, solrosuppropet, ska förbli en gräsrotsrörelse samtidigt som den ska breddas. Utöver de utförsäkrade från Försäkringskassan riktar sig uppropet till deltagare i fas 3 och ”alla utsatta grupper i samhället”.

Hon tror att solrosuppropet kommer att bli större än påskuppropet.

– Folk är så arga, speciellt som regeringen inte ens vågar bemöta kritiken som framfördes under påskuppropet.