Europeiska investeringsbanken (EIB) vill inte avslöja vilka krav man ställt på Saab för att godkänna en uppgörelse som kan ge biltillverkaren snabba pengar. Banken säger att den nu väntar på besked från GM.

I helgen kom uppgifter om att EIB:s krav är så hårda att Saab Automobile kan tvingas i konkurs. I det korta perspektivet hotas hela den fastighetsaffär som är tänkt att ge bolaget ett snabbt kapitaltillskott.

Saab ska bland annat ha fått 90 dagar på sig att betala tillbaka drygt 1,9 miljarder kronor som bolaget lånat av EIB, enligt den ryske finansmannen Vladimir Antonovs svenska talesman Lars Carlström. Antonov är tänkt köpare av fastigheterna, och han vill också bli delägare i Saab.

Pengarna för fastigheterna är nödvändiga för att bolaget ska kunna betala sina leverantörsskulder och få i gång produktionen i fabriken i Trollhättan som stått stilla i två veckor.

EIB:s vice vd Eva Srejber säger att banken inte kan avslöja vilka krav den ställer på Saab.

– Saab är ju en kund och en affärsrelation, och vi är ju bundna av banksekretessen. Men som jag sagt tidigare har vi lämnat besked till Saab på skärtorsdagen. Nu väntar vi på GM, som ju är aktieägare i Saab. Saab måste därför ha GM:s godkännande för uppgörelser av det här slaget.

TT: Men det finns uppgifter om att GM redan givit sitt godkännande, men något sådant har ni alltså inte fått?

– Alltså, det går väldigt mycket rykten. Jag kan inte kommentera rykten, jag kan inte kommentera detaljer i affärsrelationen. Men det är självklart så att det krävs mer än bara ord.

Saab Automobiles informationschef Eric Geers vill heller inte kommentera EIB:s villkor men säger att de är ”tuffa”.

– Vi hade hoppats på en snabb lösning, men så blev det inte vilket är beklagligt. Men vi jobbar vidare för att hitta en finansiell lösning så snabbt som möjligt.

Saab Automobile försökte under påskhelgen få ett krismöte med den svenska regeringen, uppger den ryske finansmannen Vladimir Antonovs svenska talesman Lars Carlström.

– Läget är ytterst allvarligt, säger Carlström till Göteborgs-Posten.

Regeringen avvisade dock önskemålet, som kom i väntan på besked från Europeiska investeringsbanken om de förändrade lånevillkor som diskuteras. EIB:s krav har uppgetts vara så hårda att Saab inte kan uppfylla dem.

Saabägaren Spyker skriver i ett pressmeddelande att den planerade försäljningen av Saabs fastigheter fortfarande är ett osäkert kort och föremål för flera intressenter att ta ställning till, bland andra EIB, General Motors, Riksgälden och regeringen.

I pressmeddelandet skriver Spyker att samtal kommer att föras med EIB (Europeiska investeringsbanken) i dag för att nå en lösning på de villkor som EIB satt upp för att godkänna försäljningen av Saabs fabriker.

Vidare skriver Spyker att man fortsätter att arbeta på att hitta ytterligare finansiering. Spyker och Saab förhandlar med flera strategiska partner om finansiering och/eller teknisk licensiering, bland annat med kinesiska biltillverkare.

Riksgälden vill inte gå in på DN:s uppgifter om att man ska träffa Antonov under dagen.

– Vi ska försöka träffa honom denna vecka, säger Unni Jerndal, kommunikationschef på Riksgälden.

TT: Sker det i dag?

– Ingen kommentar.