Anställda på TCO:s administrativa avdelning mår så dåligt att skyddsombudet nu anmält den fackliga organisationen till Arbetsmiljöverket. Enligt anmälan beror besvär som försämrat självförtroende, nedstämdhet, oro och minskad effektivitet på en chef.

Torgny Wiktorsson, skyddsombud för Unionens klubb på TCO, kräver omedelbara åtgärder. Som skyddsombud anser han att det finns allvarliga risker för de anställda på avdelningens fysiska och psykiska ohälsa, och kräver att TCO för in de åtgärder som krävs i en handlingsplan.

Källan till problemen är avdelningschefen som de anställda anser har en negativ inverkan på det arbete de gör. Och på dem själva. Det handlar om oro, nedstämdhet, ett allt sämre självförtroende, försämrad arbetsglädje och effektivitet. Det har även lett till fysiska besvär som sömn- och magproblem, migrän och ångest.

De åtgärder Torgny Wiktorsson vill se är bland andra att företagshälsovården kopplas in för enskilda samtal och samtal i grupp, att personalansvaret flyttas över till en annan chef och tätare möten mellan skyddsombud, personalsamordnare och avdelningen. Avdelningschefen föreslås få handledning.

Redan i början av året tog skyddsombudet upp de problem som finns. Enligt honom gjordes då ingenting. Organisationen hävdar att de upprättat en handlingsplan. Men Torgny Wiktorsson skriver i sin anmälan att han inte får ta del av den.

Varför han inte fått det vågar inte Bengt Nörby, vikarierande kanslichef sedan förra veckan, svara på.

– Handlingsplanen har funnits, från och med nu kommer den att finnas tillgänglig för alla. Sedan kan jag också tycka att det här har tagit för lång tid, säger han.

I morgon, onsdag kommer arbetsledningen på TCO ha ett möte med företagshälsovården. Och på torsdag väntar förhandlingar med klubben. Bengt Nörby vill i dagsläget inte gå in på vilka åtgärder TCO tänker vidta.