Arbetslösheten fortsätter att krypa nedåt. I mars var 404 000 personer arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent och innebär en minskning med 36 000 arbetslösa på ett år.

Samtidigt ökar sysselsättningen och det sker i snabbare takt än arbetslösheten faller. Mellan mars 2010 och mars i år är ökningen 115 000 personer.

Styrkan i konjunkturen kan också avläsas i utvecklingen av antalet arbetade timmar. Rensat för olikheter mellan åren – påsken inföll i mars förra året och i april i år – så steg antalet arbetade timmar med 3,5 procent.

Orosmolnet i AKU:s mätning för mars är utvecklingen för kvinnorna på arbetsmarknaden. Medan männens arbetslöshet fortsätter falla markant har kvinnornas arbetslöshet fastnat på en högre nivå än männens och den senaste månaden har ingenting hänt.

Ytterligare mätningar krävs för att fastställa om det är ett tillfälligt hack i en kurva eller om de olika arbetsmarknaderna för män och kvinnor utvecklas i olika takt.

Den omdebatterade ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara hög. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 169 000 arbetslösa. Det motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 26,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var nästintill hälften heltidsstuderande.