Årets första kvartal var Sveriges anställda rekordsjuka. Som högst var 4,5 procent sjukskrivna. Den största andel sjukskrivna sedan undersökningarna startade 2009.

En undersökning från Previa visar att antalet sjukanmälda var rekordhögt under årets första månader. Vecka sex var 4,5 procent av arbetskraften sjukskriven. En toppnotering sen Previa började göra undersökningen hösten 2009.

Ökningen i år beror dels på den långa kalla vintern, men även på att folk var mer medvetna förra året.

– Förra året var det mycket om influensan och folk skötte sin hygien bättre. Men även den långa vintern har gjort att folk rör sig mindre utomhus. Kroppen tar stryk då, säger Kristina Gardell, operativ samordnare för sjuksköterskorna på Previas sjuk- och friskanmälan.

För att minska sjukskrivningarna kan det räcka med en bättre handhygien.

– Det enklaste är att tvätta händerna vid rätt tillfälle. Man tror att man kan minska spridningen av de vanligaste sjukdomarna med hälften om handhygienen sköts på rätt sätt, säger Kristina Gardell.

För att minska antalet sjukdagar tycker Kristina Gardell att arbetsgivarna ska se till att arbetsmiljön är bra. Och vara förberedda för topparna av sjukskrivningar som alltid kommer i början av året.

– Sen kan företagen stötta sina anställda till friskvård. Att vara ute och röra på sig är alltid bra, säger Kristina Gardell.

Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av barn dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av Previas sjuk- och frisktjänst. Vilket omfattar fler än 100 000 anställda utspridda över hela landet.

 

Fakta

De vanligaste orsakerna till sjukanmälan under vecka 15:

VAB: 1095
Förkylning: 902
Maginfluensa/vinterkräksjuka: 402
Allmäna sjukdomsbesvär: 320
Mag/tarmbesvär: 175
Huvudvärk/yrsel: 143
Besvär i ländrygg/höft: 122
Operation/konvalescens: 78
Besvär i nacke/bröstrygg/axlar: 68
Besvär i knä/fot: 59
Influensa: 49
Besvär i armbåge/hand: 47
Psykiska besvär: 26
Stressrelaterade besvär: 23
Övrigt: 143
Totalt: 3652

Källa: Previa