Transport och Medieföretagen har enats om ett nytt, tvåårigt avtal för tidningsbuden. Största förändringen är att prestationslön byts mot betalning för en bestämd arbetstid.

Sedan länge har tidningsbuden arbetat på beting. De har fått betalt för den sträcka de går eller cyklar, enligt en komplicerad beräkningsmodell.

I det förra avtalet, som tecknades 2008, påbörjades en övergång till betalning för arbetad tid. Och i det nya avtalet tas steget fullt ut: Varje tidningsdistributör får en ordinarie arbetstid förlagd mellan två bestämda klockslag.

– Fram till oktober i år ska den tidigare lönen räknas om till en sysselsättningsgrad för var och en, säger Matts Haglund, ombudsman vid Transport. Omräkningen är komplicerad, jag brottas själv med hur jag ska informera inom förbundet. Det blir ett nytt sätt att tänka för dem som arbetar i branschen.

Bakgrunden till förändringen är att både arbetsgivaren och facket vill öppna för nya produkter. Det gamla avtalet var helt uppbyggt kring morgontidningen – utdelning av extraprodukter krävde särskilda överenskommelser. Men när allt färre prenumererar på en daglig tidning betyder prestationslön att arbetstiden krymper.

Löneökningen i det nya avtalet blir 3,5 procent för de två åren 2011 – 2012. Den räknas från 1 april 2011, men den första utbetalningen av den nya, höjda lönen sker först i oktober, då pengarna från perioden april till och med september betalas ut som ett engångsbelopp.

Timlönerna för tidningsdistributörer spänner i det nya avtalet från 117:76 till 139:82 kronor i timmen, beroende på erfarenhet.