Manpower vill ha möjlighet att sprida uppgifter om jobbsökande, där bland annat medlemskap i facket finns med, till sina kunder och en lång rad andra, bland annat rättsväsendet och Manpowers globala organisation.

– Det här är absolut inget tvång. Det är dock ett alldeles nytt sätt som går ut på att göra det lättare för folk att få jobb, säger Hans Makander, Manpowers informationschef.

IF Metall sköter för LO-förbundens räkning förhandlingarna med Manpower. IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic reagerar starkt på Manpowers agerande och har därför begärt att få träffa Manpowers personalchef för att få en förklaring.

Informationschef Hans Makander säger att det handlar om alla uppgifter som kan behövas om en arbetssökande. Hans förklaring till att uppgifterna ska kunna överlämnas till rättsväsendet är att Datainspektionen kräver detta för insamlade personuppgifter.

– Det handlar om att använda ny teknik och att spela in en video och visa för våra kunder. Syftet är inte att ställa till det utan att göra det enklare att söka jobb, säger informationschefen.

Det är en handling som finns på Manpowers hemsida och som arbetssökanden förväntas godkänna. Om videoinspelningarna står att läsa att den arbetssökande överlåter alla rättigheter när det gäller videoinspelningarna på Manpower som ska ha rätt att ändra i inspelningarna och att överlåta rätten vidare. Dessutom ska videoinspelningarna behandlas av personuppgiftsbiträden i USA och Kanada.

Hans Makander säger att detta betyder att Manpower vill ha möjlighet att klippa i videoinspelade intervjuer med arbetssökande och att visa detta för kunder. Och han tror att personuppgiftsbiträden är dataservrar där personuppgifterna ska lagras i USA och Kanada.

Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd, har aldrig sett någon liknande handling. Han betecknar den som ett utslag av amerikanisering.

– Det är Datainspektionen som kan säga ifall det här är lagligt. Uppgifter om fackligt medlemskap är känsligt och jag har svårt att tro att samla in sådan uppgifter är förenligt med personuppgiftslagen, säger Dan Holke.