Oron att EU håller på att ta allt mer kontroll över lönebildningen har minskat efter ett möte i EU:s ekonomiska utskott i går, tisdag.

– Det ser bättre ut, säger David Ljung, politisk sakkunnig hos Socialdemokraternas EU-parlamentariker Olle Ludvigsson.

Efter fyra och en halv timmes förhandlingar kom EU:s ekonomiska utskott fram till en kompromiss.

Det handlar om det lagförslag, som innehåller sex lagar, som EU-kommissionen lagt för att bland annat övervaka ekonomin i EU-länderna.

EU vill hålla koll på hur lönerna utvecklas i de olika länderna eftersom det påverkar unionens konkurrenskraft.

Facket samt Socialdemokraterna och vänstern har varnat för att EU-kommissionens förslag innebär ett intrång i den fria lönebildningen.

Efter gårdagens utskottsförhandlingar har farhågorna dock minskat.

– Vi har fått igenom ett antal skrivningar som säger att EU inte ska gripa in i den nationella lönebildningen som helt och hållet är en nationell angelägenhet, säger David Ljung.

Exakt hur de sex lagarna kommer att se ut är dock ännu inte klart.

Frågan ska först behandlas i en så kallade trialog – en förhandling mellan EU-parlamentet, Rådet som är EU:s högsta beslutande organ samt EU-kommissionen som kommer med lagförslag.

I trialogen ska EU-parlamentet förhandla med Rådet som består av regeringsföreträdare från olika länder. Förhandlingarna ska ske under överinsyn av EU-kommissionen.

Målet är att det ska finnas en överenskommelse som EU-parlamentet kan godkänna i juni. Kort därefter, i samma månad kan Rådet godkänna förslaget.

Socialdemokraterna beskriver förhandlingen som en räddning för den svenska lönebildningen. Men på ett annat område gick dem på pumpen, skriver Europaportalen.se. Det handlar om ländernas möjligheter att göra så kallade tillväxtskapande investeringar.

Enligt partiet så innebär ett beslut i ekonomiutskottet att det i framtiden bli omöjligt att föra en keynesiansk politik där länderna under lågkonjunktur lånar pengar för att stimulera den ekonomiska utvecklingen.

Den svenska S-delegationen ansåg  att parlamentets S-grupp  gick för långt när den röstade nej till betänkandet som handlade om detta i förslaget om de sex lagarna, uppger Europaportalen.se.