Gävle kommun frias från allt ansvar efter dödsolyckan i skogen där praktikanten Håkan Altin arbetade ensam och avled efter en olycka 2009.

Arbetsmiljöverket anser inte att kommunen har något ansvar för dödsfallet. Beklämmande, säger GS avtalssekreterare Tommy Andersson i en kommentar.

– Märkligt att Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att Håkan Altin skulle ha goda kunskaper inom skogsvård. Hur kan det veta det? En praktikant ska inte arbeta ensam, punkt slut. Om man gör en korrekt riskbedömning finns det tekniska lösningar som gör ensamarbete säkrare. Jag tycker med bestämdhet att detta är riktigt skamligt och kräver att Arbetsmiljöverket utreder detta en vända till.

Håkan Altin hade gått arbetslös en längre tid när han via arbetsförmedlingen blev utskickad att arbetsträna för kommunen. En praktikplats som skogsarbetare. Men utan utbildning. Ensam fällde han ett träd, hamnade under det och fick så svåra klämskador att han sex veckor senare dog. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen skyllde på varandra.

Till en början lade Arbetsmiljöverket ned utredningen. Men enligt Dagens Arbete som granskat fallet, var det Håkan Altins dotter Johanna Norlin, som krävde att utredningen skulle återupptas. Och nu har myndigheten kommit fram till att skogen inte var stormfälld, och att Håkan Altin därför kunde arbeta ensam.

– Vi gör bedömningen utifrån inspektionen och vad som berättats och beskrivits för oss. Det är hemskt när sådana här olyckor inträffar. I det här fallet kan vi inte säga att arbetsgivaren brutit mot några föreskrifter, säger Kicki Höök till Dagens Arbete.

Tidningen har också pratat med dottern, Johann Norlin.

– Åh, jag blir så irriterad. Pappa hade jobbat där en och en halv vecka. Hur kunde han ha kompetens att göra det ensam?