När Manpower kan tänka sig att sprida information om facklig medlemskap till sina kunder så handlar det om en känslig personuppgift.

Det konstaterar dataråd Agneta Runmarker på Datainspektionen och hänvisar till PUL – personuppgiftslagen.

Sedan hon läst igenom Manpowers dokument om personuppgifter, som bemanningsföretaget vill att arbetssökande ska ställa upp på, säger hon:

– Oj, det var mycket långtgående. Att Manpower vill att den som lägger in sina personuppgifter ska låta företaget disponera över videoinspelningar, kunna ändra i dem och till och med överlåta rätten till inspelningarna vidare.

Samtidigt säger hon att Manpower vid första anblicken verkar ha tänkt igenom det hela, eftersom företaget förklarar sin integritetspolicy och vad personuppgifterna ska användas till. Och hänvisar till Datainspektionen för att den som är intresserad ska kunna läsa mer om PUL.

– Det finns inget tvång att ställa upp på det här så det är svårt att säga något skarpt om dokumentet.

Agneta Runmarker säger att hon inte kan döma ut sidan efter en snabb genomläsning. Och om Datainspektionen ska göra en närmare undersökning krävs att någon påpekar direkta felaktigheter i en datahantering eller att inspektionen anser att ett ärende är principiellt intressant.

– Sånt här är ofta ett självspelande piano. Om det inte sköts bra kommer det inte att fungera, säger hon.