Ryska arbetsgivare vill bestämma fritt om arbetstider och andra villkor för de anställda – men det räcker inte. Också socialförsäkringar och pensioner måste ”moderniseras”.

Det hävdar företagsledaren och mångmiljardären Michail Prochorov, som är ordförande i arbetsgivarorganisationen RSPP:s kommitté för arbetsmarknadsfrågor.

Den ryska arbetsrätten har inte förändrats mycket efter Sovjetunionens fall, och det har funnits en tyst överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter att lämna den i fred.

Men i november 2010 föreslog Prochorov radikala förändringar: Genom ”frivilliga” överenskommelser ska arbetsgivarna få öka de anställdas arbetstid upp till tolv timmar om dagen och 60 timmar i veckan utan att det räknas som övertid. Utrymmet för tidsbegränsade anställningar behöver öka, och arbetsgivaren ska få stora möjligheter att ensidigt ändra den anställdes anställningskontrakt.

Nu vidgar Michail Prochorov arbetsgivarnas ambitioner till att omfatta även socialförsäkringssystemet och pensionerna, som de anser behöver förändras i grunden. Målet är ett bättre näringslivsklimat – vilket förutsätter både flexibel arbetskraft och socialt skyddsnät på ”modern” nivå, enligt nättidningen Gazeta.ru. Nyckelmeningen i Prochorovs förslag är ”möjlighet för arbetsgivaren att fritt styra arbetskraften”.

Ryska fackföreningar ser de nya framstötarna som ett led i en bred kampanj från arbetsgivarsidan. Den sammanfaller med att den ryska regeringen börjat försvaga det allmänna socialförsäkringssystemet, och med allt tätare propåer om höjd pensionsålder (även om den högsta ledningen inte vågar ta i just den frågan före presidentvalet 2012).

Socialförsäkringssystemet stod i centrum när ryska LO:s (FNPR) styrande råd samlades i början av april. Ordföranden Michail Shmakov protesterade högljutt mot att staten och arbetsgivarna tar allt mindre ansvar för de anställdas trygghet.

– I själva verket är korruptionen, byråkratin, skatterna, de dåliga kommunikationer och frånvaron av ett självständigt rättsväsende mycket större problem för utveckling i Ryssland, kommenterar Elena Gerasimova, chef för det oberoende ryska forskningsinstitutet TsSTP (Centrum för sociala rättigheter), som står fackföreningarna nära.

– Men att angripa de anställdas villkor är en mycket enklare väg för arbetsgivarna att sänka sina kostnader. Finanskrisen, fackföreningarnas svaga inflytande och passiva, oorganiserade anställda har bäddat för det.