Anställda i privata vårdföretag ska få meddelarskydd. De ska inte behöva riskera repressalier om de avslöjar missförhållanden. Det föreslår arbetsgruppen bakom Moderaternas nya kommunala handlingsprogram.

– Ett steg i rätt riktning, tycker både Kommunals vice ordförande Tobias Baudin och Lennart Lundquist, professor em i statsvetenskap vid Lunds universitet och expert på yttrandefrihetsfrågor.

Båda är överens om att förslaget inte går tillräckligt långt. Moderaterna vill inte lagstifta. I stället ska kommunerna rekommenderas att skriva in meddelarskyddet vid upphandlingar. Affärshemligheter ska undantas från meddelarskyddet.

– Därmed kan ledningen hävda att allt är affärshemligheter. För ett vårdbiträde blir det omöjligt att veta vad hon får och inte får säga. Förslaget är visserligen ett fall framåt men problemet är olösligt så länge man har privata företag och klausuler om affärshemligheter i offentlig verksamhet. Man avskaffar demokratin köksvägen, säger Lennart Lundquist och fortsätter:

– Den enda lösningen är att besluta att man inte ska ha privata företag i offentlig verksamhet – eller se till att de följer samma linje som myndigheterna.

Tobias Baudin vill ha en ny lag som ger privat anställda i offentlig verksamhet samma meddelarskydd som offentligt anställda.

Facket har länge kritiserat bristen på meddelarskydd för privatanställda i offentlig verksamhet. LO anser att det behövs ett meddelarskydd som omfattar hela verksamheten.

Enligt Lex Sarah är de som arbetar i vården skyldiga att anmäla missförhållanden. Samtidigt är det snarare regel än undantag att de som nyanställs i privata vårdföretag måste skriva på lojalitetsavtal med arbetsgivaren.

Nu föreslår Moderaterna att meddelarskyddet ska överordnas lojalitetsavtalen om det gäller enskilda som far illa.

Arbetsgruppen bakom Moderaternas kommunala handlingsprogram leds av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Där beslutade kommunfullmäktige i slutet av mars att meddelarskyddet ska skrivas in vid framtida upphandlingar, men fortfarande med undantag för affärshemligheter.