Den irländska minimilönen sänktes med en euro i timmen för att rädda landets ekonomi. Nu görs en återställare. Finansministern Michael Noonan uppger att lägsta lönen ska upp till den tidigare nivån på 8,65 euro i timmen.

Den irländska regeringen bekräftar att minimilönen kommer att höjas, skriver tidningen Irish Times.

Höjningen av lönen ska inte påverka företagens kostnader eftersom de företag som berörs kommer att få sina sociala avgifter sänkta. Den irländska regeringen kommer också att presentera ett sysselsättningsprogram i maj.

Beskedet om de höjda minimilönerna kom samtidigt som EU och internationella valutafonden IMF hade gått igenom och gett grönt ljus till den plan landet har presenterat för att hantera sina stora underskott i ekonomin.

Det irländska facket, Irish congress of trade unions, välkomnar återställandet av minimilönen.

Samtidigt hävdar fackets generalsekreterare David Begg att den Europeiska centralbanken och EU också har ett ansvar för den ekonomiska krisen på Irland.

Enligt David Begg har de tajta sparprogram som Irland tvingats godta för att få EU:s stödlån fördröjt den ekonomiska återhämtningen.

– Det är ingen tvekan om att deras främsta syfte är att i första hand skydda det europeiska banksystemet, sa han under ett tal i slutet av förra veckan.

En minimilön på 8,65 euro motsvarar cirka 80 svenska kronor.