Foto Pavel Rahman / Scanpix

Vissa förlag ger ut många böcker, varav några är bra. Andra ger ut få böcker, varav de flesta är bra. Rámus hör till den senare kategorin och ger nu ut en tredje bok av Georges Perec (1936-1982). Han är tongivande i litterära rörelsen OuLiPo – medlemskapet varar för evigt – och en av den moderna franska litteraturens mest fängslande röster.

Med socialantropologisk blick för detaljer och strukturer utforskade Perec språkets begränsningar och oändliga möjligheter. Cantatrix Sopranica L. är en liten samling med Perecs så kallade vetenskapliga skrifter, parodier, pastischer eller satirer som utger sig för att vara rationella och systematiska.

Titeltexten är en undersökning av hur sopraner påverkas av att träffas av tomater. Inom forskningsfältet talar man om YR, the yelling reaction eller skrikreaktionen, och forskaren citerar kollegors nya rön: ”the more you throw tomatoes on Sopranoes, the more they yell”. Med hjälp av diagram, formler, referenser och en tonsäker stil sammanför Perec det absurda med det förnuftiga.

Neurofysiologen Perec leker sedan entomolog, som undersöker fjärilars hybridisering på ön Iputupi, och hagiograf som hyllar vänskapen mellan två betydelsefulla män. Perec är alltid lekfull och vansinnigt rolig, men också mer eller mindre allvarlig. Enligt den naiva synen på vetenskapen representerar den verkligheten, vilket ger den tyngd och makt. Perec utmanar anspråken genom att visa att den även är något annat, stil.

Ola Wihlke

Veckans bok

Cantatrix Sopranica L. och andra vetenskapliga skrifter

Författare: Georges Perec
Översättning: Magnus Hedlund
Förlag: Rámus

 

Pristävling!

I Cantatrix Sopranica L. leker och driver Georges Perec (1936–1982) med det vetenskapliga språket och anspråken på objektivitet. Tävla och vinn boken som bland annat avslöjar hur sopraner reagerar när de blir bombarderade med tomater. Skicka svaren på de tre frågorna till samlartallrik@lotidningen.se. Glöm inte att uppge namn och adress.

Perecs skrivande präglades mest av…
1. Gudomlig inspiration
X. Regler
2. Traditionsbundenhet

Tegelstenen Livet – en bruksanvisning utspelar sig uteslutande i…
1. Den trojanska hästen
X. Ett dockskåp
2. Ett hyreshus

Som husdjur föredrog Perec…
1. Katt
X. Kameleont (Calumma)
2. Nymfparakit

Ola Wihlke