– I dag är det människor med hög utbildning och hög standard som jobbar vidare efter 65. Det borde vara intressant för fler.

Det säger Ingemar Eriksson, departementsråd vid finansdepartementet, sedan regeringen utsett honom att leda utredningen om åldersgränserna i pensionssystemet.

Svenskarna lever allt längre, och ökningen går snabbare än vad politikerna trodde när de beslutade om det allmänna pensionssystemet i mitten av 1990-talet. Det är förstås bra. Men utträdesåldern, alltså den genomsnittliga ålder vid vilken människor lämnar arbetslivet, har inte hängt med. Jämfört med början av 1980-talet har den bara ökat några månader (och för män har den faktiskt sjunkit).

Det betyder att det pensionskapital vi tjänar in under yrkeslivet ska pytsas ut på allt fler år som pensionär. Vilket medför lägre pensioner, ett problem som både LO, Pensionsmyndigheten och långtidsutredningen har belyst i rapporter det senaste året. Som särskilt utredare ska Ingemar Eriksson undersöka vad som hindrar människor från att arbeta längre, och lämna förslag om hur hindren kan bli mindre.

– Rätt mycket har skrivits om det här redan. Första uppgiften blir att gå igenom vad vi redan vet, dra slutsatser av det och fundera över vad mer vi behöver ta reda på, säger Ingemar Eriksson, som ska ha sin första delrapport klar i januari 2012.

Direktiven till utredningen har inte arbetats fram i regeringskansliet, som de brukar göra när statliga utredningar tillsätts, utan av pensionsgruppen, där förutom regeringspartierna även Socialdemokraterna ingår. Det syns: Även om tyngdpunkten i utredningens uppdrag ligger på åldersgränserna i pensionssystemet ska också arbetsmiljö och andra hinder för ett långt arbetsliv utredas.

– De senaste tio åren har vi sett ett ökande intresse för att jobba lite högre upp i åldrarna, säger Ingemar Eriksson. Jag ska undersöka hur man kan ändra pensionsregler, men även regler i andra offentliga system och i avtal, för att fler ska kunna göra det.

– Arbetsmarknadens parter har en viktig roll. Finns det arbetslivs- och arbetsmiljöförhållanden som måste förändras för att fler ska vilja arbeta längre? Jag ser fram emot att höra vad facken och arbetsgivarna har att säga om det.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 april 2013.