Kommunals ordförande Annelie Nordström beskriver i LO-Tidningen nummer 13 att nästan var tredje kommunalare med småbarn avstår från att arbeta heltid, eftersom förskolans tider inte stämmer överens med arbetslivets. Nordström vittnar om en kvinna i Malmö som har varit tvungen att tacka nej till arbete på grund av brist på denna förskola på hennes arbetstider.

Ökad tillgänglighet till barnomsorg på obekväm arbetstid är en av flera centrala åtgärder för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Många anställningar inom de kvinnligt dominerade sektorerna är tillfälliga och anknytningen till arbetsmarknaden är svag. Vardagen för många kvinnor är plötsliga schemaändringar och arbetserbjudande som man inte kan tacka nej till.

I Vänsterpartiets samarbete med Social­demokraterna och Miljöpartiet i Malmö har rätt till förskola på obekväm arbetstid, inklusive nattis varit en av de viktigaste frågorna.

På kommunfullmäktige den 24 mars beslutades äntligen att Malmö ska inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid och natt. Detta kommer att möjliggöra för föräldrar att tacka ja till arbete och inte behöva förlita sig på snälla mor- och farföräldrar, vänner eller vara tvungna att neka arbetstillfällen.

De flesta ensamstående föräldrar är kvinnor, de flesta som arbetar på obekväm arbetstid är kvinnor. Ob-förskola är en framgång för jämställdheten i Malmö.

Ob-förskola och nattis är bara en åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. Kvinnor är dem som i störst utsträckning arbetar deltid, vilket får konsekvenser för lön, a-kassa, framtida pension med mera. I Malmö har vi därför sagt att alla anställda ska ha rätt till heltid och att antalet timanställningar och otrygga anställningar ska minska.

Vi har också infört rätt till förskola 30-timmar i veckan även om föräldrarna är arbetslösa. Undersökningar visar också att de mammor som har förskoleplats lättare får jobb.

Andra politiska förslag som vi i Vänsterpartiet nu arbetar vidare med är en sänkt förskole­avgift för låginkomsttagare, för att på sikt få en avgiftsfri förskola.

Äntligen kan vi nu meddela alla kommunalare och föräldrar i behov av förskola på dygnets alla timmar att Malmö är en stad som tillhandahåller denna självklara service. Inte en dag för tidigt.

Martina Nilsson,
kommunalråd (V) i Malmö med ansvar för jämställdhet