De rödgröna har i arbetsmarknadsutskottet fått igenom att riksdagen ska uppmana regeringen att återinföra den så kallade hundradagarsregeln i a-kassan.

Regeln innebär att man inte ska behöva söka nytt jobb utanför sitt yrke under de första hundra dagarnas arbetslöshet. Regeringen uppmanas också att se över a-kassans regler för deltidsarbetslösa. Sverigedemokraterna stöder de rödgrönas förslag.

Både de rödgröna och Sverigedemokraterna förnekar att de skulle ha förhandlat fram ett gemensamt förslag. När det i utskottet stod klart att regeringens linje inte hade majoritetsstöd, ajournerades mötet för att oppositionen skulle formulera en gemensam text. Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström närmade sig Socialdemokraternas Ylva Johansson för att redovisa sitt partis ståndpunkt.

– Hon sade ”kom med”. Jag blev förvånad, men hängde med gänget, säger han.

Men väl inne på Johanssons arbetsrum var Sällström inte välkommen.

– Han gick in på mitt rum och jag talade om för honom att han inte var välkommen och fick gå ut. Vi samarbetar inte med SD, säger Ylva Johansson.

Enligt Sällström hann han bara mycket kort framföra SD:s synpunkt. SD vill liksom de rödgröna återinföra hundradagars-regeln samt ta bort regeln att deltidsarbetslösa bara får a-kassa i 75 dagar.

– Den innebär att arbetslösa inte vågar ta ett deltidsjobb, eftersom de bara kan få a-kassa på deltid i 75 dagar, säger Sällström.