Vanligt folk är till största delen skeptiska till att arbeta till 69 års ålder.

Däremot ser nästan hälften av cheferna gärna att du jobbar kvar.

AMF har låtit undersöka hur chefer med personalansvar respektive folk i allmänhet ställer sig till regeringens förslag om att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta till 69 års ålder i stället för dagens gräns på 67 år.

– Jag blev förvånad över att chefsskiktet var så positivt till att behålla personalen, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF och själv 58 år.

Bland cheferna var 43 procent positiva till att medarbetarna själva skulle få bestämma om de vill arbeta till 69. Bland folk i allmänhet ville bara 28 procent ha den möjligheten, framför andra yngre personer.

– Det gör ju väldigt stor skillnad på pensionen om man jobbar längre än till 65. Men samtidigt är det ju många som varken kan, vill eller orkar jobba så länge. Därför måste man skapa flexibla lösningar för olika yrkesgrupper, säger Blomberg.

Och eftersom cheferna är så positiva borde det vara möjligt att hitta lösningar som passar både chefen och den anställde, menar hon.

Samtidigt varierar tiden för hur länge arbetsgivaren betalar in tjänstepension. Det är bara kommun- och landstingsanställda som får tjänstepension upp till 67 års ålder.

– Detta får mycket stora ekonomiska konsekvenser, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande Tomas Tobé (M), som tycker att Socialdemokraterna agerar mycket oansvarigt.

– Den gamla tidens Socialdemokrater hade aldrig ha gjort så här, säger han.

– Det här är reformer som handlar om den ekonomiska politiken och att då sätta sig tillsammans med Sverigedemokraterna är anmärkningsvärt.

Förslagen kommer nu att skickas till finansutskottet för yttrande. Enligt Tobé är det för att få veta hur mycket förändringarna skulle kosta.

– Om de bestämmer sig för att göra detta måste de också presentera hur de ska finansiera det tillsammans med Sverigedemokraterna, säger han.