Åtta av tio är med i någon förening. Allra flest är med i facket eller någon företagarorganisation. De mest aktiva medlemmarna har dock kultur- och idrottsföreningar.

Det är SCB som undersökt svenskarnas medborgerliga aktiviteter. Och kommit fram till att ungefär 5 procent av befolkningen är med i något politiskt parti. Det betyder att runt 400 000 svenskar har någon form av partimedlemskap. Det är dock bara var fjärde partimedlem som är aktiv i sitt parti och det är störst andel i åldersgruppen 65-74 år som är partiaktiva.

Även om medlemmarna i fack och företagarorganisationer är flest så är det inte särskilt många av dem som deltar på möten och gör något i dessa organisationer. Bara var tionde är aktiv och det motsvarar ungefär 360 000 personer.

I befolkningen är ungefär en tredjedel aktiv i någon förening och det betyder att 2,7 miljoner deltar aktivt i föreningslivet. Det är vanligare bland män än bland kvinnor, mer vanligt bland dem med svensk bakgrund än bland dem som kommer från något annat land, vanligare bland dem med eftergymnasial utbildning än bland dem med lägre utbildning och tjänstemän är mer aktiva i föreningar än arbetare.

Riktigt hög aktivitet finns bland idrotts- och friluftsföreningarnas 1,1 miljoner medlemmar. Hälften av dem bidrar till verksamheten.

Ännu högre aktivitet finns bland medlemmarna i kultur-, musik-, dans- och teaterföreningar, där jobbar nästan 60 procent eller 425000 med sin förening. Och det är framför allt kvinnor i åldern 65-74 år som står för aktiviteten i dessa organisationer.