Den 15 juni ska riksdagen rösta om det omstridda förslaget till ny studieledighetslag. Förslaget innebär bland annat sämre möjligheter till facklig utbildning.

Det var åtminstone så förslaget såg ut senast. Hur det ser ut nu återstår att se. Riksdagen skulle ha fått förslaget för snart tre veckor sedan – men regeringen har ännu inte lämnat ifrån sig någonting.

Den 17 maj ska förslaget behandlas i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Den 15 juni ska riksdagen fatta beslut. Det här står att läsa på riksdagens hemsida.

Däremot står det ingenting om när regeringen ska komma med sitt förslag.

– Regeringen har bollat det här fram och tillbaka i två års tid. Vi vet fortfarande inte om det kommer något förslag överhuvudtaget, säger Maria Stenberg (S), ledamot i arbetsutskottet och LO-distriktets ordförande i Norrbotten.

I dag kan en nyanställd gå en facklig introduktionskurs från och med första arbetsdagen. Enligt regeringens förslag måste han eller hon vänta i ett halvår. Facket fruktar att väntetiden blir mycket längre i praktiken, eftersom allt fler unga går runt mellan korta och otrygga jobb.
Det går ut över dem som bäst behöver utbildning.

Unga får inte lära sig särskilt mycket om arbetslivet i skolan. Fackets introduktionskurser ger en sorts grundkunskap om rättigheter och skyldigheter samt vilka försäkringar som följer med kollektivavtalet och medlemskapet i facket.

– Om det slutgiltiga förslaget går i linje med det som tidigare presenterats, är det ett direkt angrepp mot fackföreningarnas möjlighet att utbilda och informera sina medlemmar, sa Carin Wallenthin på IF Metalls facklig-politiska enhet till LO-Tidningen när regeringen sköt upp propositionen senast för några veckor sedan.

Regeringens senfärdighet irriterar facket. För varje som går minskar möjligheterna att bilda opinion. Det är svårt att protestera mot ett förslag som ingen har sett.

– Regeringen håller inne med förslaget förmodligen i förhoppningen att vi ska tröttna på att protestera. Det är just det vi inte ska göra! Nu gäller det att fortsätta maila till ansvariga politiker och att skriva insändare om studieledighetslagen så att ännu fler får upp ögonen för vad som är på väg att hända, säger Carin Wallentin i ett pressmeddelande på IF Metalls hemsida.